Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Składki na Fundusz Pracy po powrocie z urlopów związanych z rodzicielstwem
11 czerwca 2019
Pracodawcy mają obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za zatrudniane osoby. W niektórych przypadkach jednak ustawodawca zwalnia płatnika z tego obowiązku. Wiąże się to jednak ze spełnieniem przez ubezpieczonego kryterium wiekowego lub wykorzystaniem urlopu związanego z rodzicielstwem.

Kryterium wiekowe dotyczy dwóch przypadków. Pierwszy związany jest z zatrudnianiem osób, które pozostawały przed datą nawiązania stosunku pracy w rejestrze bezrobotnych przez co najmniej 30 dni jeśli ukończyły one 50 lat lub nie ukończyły 30 roku życia, ale zostały skierowane do pracy przez urząd pracy. Pracodawca nie musi opłacać składek na fundusze przez 12 miesięcy, rozpoczynając od pełnych kalendarzowych miesięcy zatrudnienia.

Kolejna grupa osób, za które składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nie będzie należny to zatrudnieni, którzy mają ukończone 55 lat – kobiety oraz 60 lat mężczyźni. Tu zwolnienie z obowiązku składkowego następuje po ukończeniu wieku, obligatoryjnie, co oznacza, że w tych przypadkach pracodawca zaprzestaje opłacać składki lub jeśli zatrudnia osoby, które ukończyły odpowiednio 55 i 60 lat, nie opłaca ich w ogóle.

Fundusze nie są należne również od wynagrodzeń pracowników powracających z  udzielonych urlopów związanych z rodzicielstwem. Okres kiedy płatnik nie ma obowiązku deklarowania i opłacania składek trwa 36 miesięcy i należy liczyć od pierwszego pełnego miesiąca po miesiącu, w którym rodzic zakończył dany urlop.

Powstaje więc pytanie jak liczyć 36 miesięcy, gdy pomiędzy udzielonymi urlopami rodzicielskim i wychowawczym powrócili do pracy w celu skorzystania z zaległego urlopu wypoczynkowego?

 Jeżeli po urlopie macierzyńskim, czy rodzicielskim pracownik powrócił do pracy i po wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego zdecyduje się na urlop wychowawczy, ulgowe 36 miesięcy należy zsumować z okresu przed udzielonym urlopem wychowawczym, łącznie z miesiącem w którym ubezpieczony przez część miesiąca wykorzystuje urlop wypoczynkowy, a następnie rozpoczyna wychowawczy oraz od pełnego miesiąca po powrocie do pracy po zakończeniu tego urlopu.  Wszystko jednak musi odbywać się w ramach trwającego bez dnia przerwy stosunku pracy. W przypadku, gdy umowa o pracę  została zawarta na czas określony i nie ulega przedłużeniu lub jest kontynuowana po przerwie, pracodawca traci ulgę w opłacaniu składek w związku z powrotem pracownika po urlopach związanych z rodzicielstwem.

W związku z powyższym nawet, gdy w okresie 36 miesięcy z tym pracownikiem  zostanie zawarta kolejna umowa o pracę,  zwolnienie z opłacania składek będzie dotyczyło tylko i wyłącznie nieprzerwanego okresu zatrudnienia, w trakcie którego pracodawca udzielił pracownikowi urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego. Przerwa w zatrudnieniu spowoduje utratę prawa do zastosowania ulgi.

Źródło: 

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1433, z późn. zm.).

Serwis informacyjny ZUS

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2020-05-29