Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Skutki podatkowe umorzenia zmarłemu pracownikowi pożyczki z ZFŚS
4 maja 2021
Pracodawca może umorzyć niespłaconą przez pracownika przed jego śmiercią pożyczkę. Umorzenie rzeczonej pożyczki stanowić będzie przychód spadkobierców zmarłego wyłącznie w sytuacji, gdy z postanowień umowy pożyczki lub regulaminu ZFŚS wynika, iż zostali oni zobowiązani do jej spłaty.

Wartość pożyczki, którą udzielił pracodawca pracownikowi, nie stanowi dla pracownika przychodu ze stosunku pracy. Jeżeli pracodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie udzielania pożyczek i kredytów, a zasady udzielania pożyczek są jednolite dla wszystkich pracowników, a także w przypadku gdy pożyczka została udzielona ze środków ZFŚS, brak oprocentowania pożyczki lub oprocentowanie jej poniżej stopy rynkowej również nie będzie stanowić dla pracownika przychodu ze stosunku pracy. Pracownik uzyskuje przychód ze stosunku pracy dopiero w przypadku umorzenia udzielonej mu pożyczki. Uzyskuje on bowiem wymierną korzyść majątkową w postaci zwolnienia z obowiązku spłaty pożyczki.

Umorzenie przez pracodawcę pożyczki udzielonej pracownikowi przed jego śmiercią samo przez się nie powoduje uzyskania przychodu przez spadkobierców zmarłego. Jedynie w przypadku gdy w treści umowy pożyczki lub w regulaminie ZFŚS zastrzeżono, iż spadkobiercy zmarłego pracownika są zobowiązani do uregulowania niespłaconych rat pożyczki, umorzenie zaliczki powoduje uzyskanie przez spadkobierców przychodu w wysokości wartości umorzonej pożyczki. Będzie to przychód z innych źródeł (art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W razie braku w umowie pożyczki lub w regulaminie ZFŚS postanowienia regulującego zasady spłaty pożyczki przez spadkobierców, pożyczka umarzana jest zmarłemu pracownikowi, a nie spadkobiercom.

Przedstawiony powyżej pogląd podzielają organy podatkowe. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 7 maja 2008 r., nr IBPB2/415-279/08/HK/KAN-1275/02/08, stwierdził, iż: „Jeśli umorzenie pożyczki następuje po śmierci pożyczkobiorcy (pracownika), a w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lub w umowie o udzielenie pożyczki zawarto zapis o obowiązku uregulowania niespłaconych rat pożyczki przez spadkobierców (w tym współmałżonka) po śmierci pożyczkobiorcy, to udzielona pożyczka umorzona zostaje spadkobiercy, a nie pracownikowi. W tej sytuacji przychód w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskuje spadkobierca, który przejmuje obowiązki dłużnika. Zatem w przypadku, gdy po śmierci pożyczkobiorcy, dochodzi do umorzenia pożyczki spadkobiercy, który przejął obowiązki dłużnika, u tego spadkobiercy powstaje przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten odpowiada wartości umorzonej pożyczki. Natomiast w sytuacji, gdy żadne zapisy nie precyzują obowiązku uregulowania niespłaconych rat pożyczki przez spadkobiercę (w tym współmałżonka), a udzielona pożyczka umarzana jest zmarłemu pracownikowi, pracodawca nie jest zobowiązany do wystawienia PIT-8C spadkobiercom.”.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-05-11