Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 24 godziny
Tematyka: Prawo pracy, Kadry, Czas pracy
Specjalista ds. kadr - 4-dniowy kurs prawa pracy od podstaw

Szkolenie „Specjalista ds. kadr – 4-dniowy kurs prawa pracy od podstaw” to kompendium wiedzy z zakresu prawa pracy. Uczestnicy poznają powszechnie obowiązujące prawo i dowiedzą się jak zastosować je w praktyce.

Szkolenie skierowane jest do osób początkujących, które nie miały (bądź miały w niewielkim stopniu) do czynienia z zagadnieniami kadrowo-płacowymi. Polecamy to szkolenie również pracownikom działów HR, kadr, płac, księgowości, pracownikom biur rachunkowych, absolwentom uczelni ekonomicznych, którzy chcą poszerzyć praktyczną wiedzę z zakresu zagadnień objętych programem szkolenia.

Ze szkolenia dowiecie się Państwo jak:

 • przeprowadzać rekrutację, aby była ona zgodna z przepisami prawa,
 • zatrudniać pracowników,
 • planować i rozliczać czas pracy,
 • dyscyplinować pracowników,
 • zwalniać pracowników,
 • prowadzić dokumentację pracowniczą,
 • wystawiać świadectwa pracy,
 • i wiele innych.

Dostępne terminy:

12-13.09.2022 r. oraz 19-20.09.2022 r.  (4 dni)
07-08.11.2022 r. oraz 14-15.11.2022 r. (4 dni)

 

Prowadzący:
Joanna Cur

Prawnik, specjalista prawa pracy, wykładowca akademicki, manager, mentor. Praktyk biznesu z 20-letnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach. Przez 8 lat zarządzała dużymi zespołami sprzedaży w T-Mobile Polska S.A. w kanale własnym oraz franczyzowym. W wieku 40 lat postanowiła spełnić swoje odkładane wcześniej marzenia, aby zostać prawnikiem. Zdecydowała się na kolejne studia, które ukończyła uzyskując tytuł magistra prawa. Po zdaniu egzaminu wstępnego na aplikację radcowską została aplikantem wpisanym na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Obecnie jest na III (ostatnim) roku. Prawo pracy jest jej pasją. W 2019 roku odeszła z korporacji, założyła firmę i poświęciła się swojej pasji w 100%. Na co dzień prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców, menedżerów, pracowników HR, kadr i płac oraz księgowych. Jest również autorką artykułów o tematyce prawniczej i HR, które ukazały się w czasopismach "HR Business Partner", „Edukacja Prawnicza”, „Hello zdrowie” oraz „HR na Szpilkach”.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

12 - 20 września 2022

09.00 - 15.00

Zobacz >>

7 - 15 listopada 2022

09.00 - 15.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Odpowiedzialność porządkowa i materialna pracowników:

 • Rodzaje odpowiedzialności.
 • Czy można nałożyć na pracownika karę pieniężną?
 • Rodzaje kar porządkowych.
 • Kto nakłada karę?
 • Jakie są kryteria nałożenia kary?
 • Co w praktyce oznacza wysłuchanie pracownika?
 • Jak wygląda procedura odwoławcza od nałożenia kary?
 • Odpowiedzialność materialna pracowników.

2. Zwalnianie pracowników:

 • Sposoby rozwiązywania umów o pracę.
 • Jak prawidłowo wręczyć wypowiedzenie? Jak reagować na niecodzienne sytuacje?
 • Kiedy w wypowiedzeniu należy podać przyczynę? Jak ją sformułować w dokumencie?
 • Przyczyna: Utrata zaufania pracodawcy. Czy to na pewno dobry pomysł?
 • Co ze zwolnieniem pracownika z obowiązku świadczenia pracy?
 • Rozwiązywanie umów o pracę podczas pracy zdalnej.
 • Ochrona pracowników przed wypowiedzeniem umowy o pracę.
 • Czy wypowiedzenie umowy o pracę można cofnąć?
 • Wygaśnięcie umowy o pracę.
 • Rozwiązanie umowy o pracę z powodu długotrwałej nieobecności pracownika - kiedy możliwe?
 • Zwolnienie dyscyplinarne - kiedy możliwe?

3. Mobbing i dyskryminacja:

 • Rola Pracodawcy w przeciwdziałaniu.
 • Jak przeciwdziałać mobbingowi w całej organizacji?
 • Kiedy dochodzi do dyskryminacji w rekrutacji oraz zatrudnieniu?
 • Na czym polega dyskryminacja przy zwalnianiu?
 • Jaka jest rola HR kiedy dochodzą do niego pogłoski o mobbingu?
 • Jakie ryzyka dla pracodawcy związane są z mobbingiem i dyskryminacją?

Dzień 3:

1. Czas pracy - najbardziej problematyczne zagadnienia:

 • Czas pracy - najważniejsze definicje.
 • Nadgodziny i ich rekompensowanie.
 • Jak rozliczyć nadgodziny w sobotę i niedzielę?
 • Polecenie pracy w nadgodzinach. Kto może odmówić?
 • Jak rozliczać nadgodziny w systemie zadaniowego czasu pracy?
 • Podróże służbowe a czas pracy.
 • Szkolenia, a czas pracy.
 • Czas pracy niepełnoetatowców - nadgodziny czy dopełnienie?
 • Czas pracy osób niepełnosprawnych - przywileje pracownika i obowiązki pracodawcy.
 • Lista obecności i RCP a ewidencja czasu pracy.
 • Odpracowanie czasu wolnego pracownika.
 • Przerwy wliczane oraz niewliczane do czasu pracy.

Dzień 4:

1. Stosowanie kontroli pracowników:

 • Monitoring wizyjny.
 • Monitoring poczty elektronicznej.
 • Kontrola pracownika w pracy zdalnej.
 • Inne rodzaje monitoringu, a prawo pracownika do prywatności.

2. Urlopy pracownicze:

 • Urlop wypoczynkowy, a pierwsza praca.
 • Jak proporcjonalnie obliczyć urlop pracownika?
 • Czy można udzielić urlopu na godziny?
 • Urlopy związane z rodzicielstwem: macierzyński, rodzicielski, wychowawczy, ojcowski.
 • Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą.

3. Dokumentacja pracownicza:

 • Co zawierają akta osobowe i pozostała dokumentacja pracownicza? Na jakie zmiany należy zwrócić szczególną uwagę.
 • Jak liczyć okres przechowywania akt osobowych? Kiedy obowiązuje 10-letni, a kiedy 50-letni okres przechowywania akt osobowych? W jakich sytuacjach i na jakich warunkach można ten okres skrócić.
 • Jakie są okresy przechowywania pozostałej dokumentacji pracowniczej,
 • Co w wypadku ponownego zatrudnienia tego samego pracownika - czy można kontynuować prowadzenie dotychczasowej dokumentacji pracowniczej.
 • Jaka dokumentacja musi być prowadzona w formie pisemnej, a jaka może być w formie elektronicznej? Jak wdrożyć zmianę dokumentacji papierowej na elektroniczną i elektroniczną na papierową.
 • Dostęp do dokumentacji pracowniczej - najczęstsze uchybienia przy wydawaniu kopii dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej na wniosek pracownika.
 • Świadectwa pracy - komu, kiedy i w jaki sposób wystawić.
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
2300,00 zł netto (2829,00 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
2300,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-07-01