Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Stosunki pracy po śmierci przedsiębiorcy w świetle przepisów o zarządzie sukcesyjnym
12 stycznia 2021
Po wejściu w życie ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej wszystkie stosunki pracy istniejące w chwili śmierci pracodawcy mogą być kontynuowane na dotychczasowych zasadach bez konieczności dopełniania jakichkolwiek formalności. Konieczne jest ustanowienie zarządu sukcesyjnego.

Przepisy o zarządzie sukcesyjnym pozwalają na płynne kontynuowanie prowadzonej działalności gospodarczej. Aby było to możliwe, przedsiębiorca za życia lub po jego śmierci uprawnione osoby muszą ustanowić zarząd sukcesyjny. Dzięki tej instytucji przez cały czas jego trwania bez zmian trwają nadal stosunki pracy.

Pełna ciągłość będzie możliwa wyłącznie w przypadku ustanowienia zarządcy przez przedsiębiorcę przed jego śmiercią. Warto zwrócić uwagę, że ustawodawca przewidział, iż w razie niepowołania zarządcy przez przedsiębiorcę stosunki pracy pozostają w mocy przez 30 dni od dnia jego śmierci. W tym okresie podmioty uprawnione do podejmowania czynności zachowawczych będą działać w kierunku zmierzającym do przedłużenia stosunków pracy i zachowania ich ciągłości. Jedną z czynności będzie między innymi zawarcie na piśmie porozumień o kontynuacji stosunku pracy. Takie porozumienie może zawrzeć również zarządca sukcesyjny, jeśli zostanie powołany w ciągu 30 dni od śmierci dotychczasowego pracodawcy. Po ich zawarciu stosunki pracy będą trwać nadal:

  • w razie ustanowienia zarządu sukcesyjnego - przez czas jego trwania,
  • jeżeli nie dojdzie do ustanowienia zarządu – do upływu terminu na powołanie zarządcy, czyli do upływu 2 miesięcy od chwili śmierci przedsiębiorcy.

Okres od śmierci pracodawcy do zawarcia porozumienia o kontynuacji stosunku pracy albo upływu terminu na jego zawarcie jest w związku z tym traktowany jako okres usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy. Jeżeli pracownik nie będzie w tym czasie stawiał się w pracy, to nie będzie mu przysługiwało wynagrodzenia.

Należy dodać, że jeżeli nie dojdzie do zawarcia porozumień o kontynuowaniu zatrudnienia w terminie 30 dni i po tym okresie będzie możliwe dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa, to mimo to stosunek pracy może być kontynuowany. Pracownik może zgłosić swoją chęć powrotu do pracy ustanowionemu zarządcy sukcesyjnemu, w terminie 30 dni od daty ustanowienia zarządu. Jeżeli ten będzie ponownie zatrudniał pracowników z tej samej grupy zawodowej, to ma obowiązek przyjąć do pracy zainteresowanego pracownika.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-05-11