Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Świadczenia pokrywające koszty pobytu dziecka w przedszkolu a podatek dochodowy od osób fizycznych
27 września 2022
Pracownik w ramach dodatkowych świadczeń może otrzymywać środki służące pokryciu kosztów uczęszczania jego dziecka do przedszkola. Mogą one pochodzić z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo środków pracodawcy. W zależności od źródła finansowania tych świadczeń stosuje się do nich inne zasady opodatkowania.

Omawiane środki, jeżeli pochodzą z ZFŚS, zwolnione są w całości z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z dyspozycją art. 21 ust. 1 pkt 67a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: wolne od podatku są świadczenia otrzymane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, związane z pobytem dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń w żłobkach, klubach dziecięcych lub przedszkolach.

Natomiast na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnione z opodatkowania są świadczenia, które nie są finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, otrzymane od pracodawcy z tytułu objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczania dziecka pracownika do żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 1000 zł, na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym podatnik:

  1. wykonywał władzę rodzicielską,
  2. pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,
  3. sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-02-01