Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Świadczenia postojowe z ZUS na podstawie Tarczy 5.0
17 listopada 2020
Przedsiębiorcy działający w określonych branżach, które - zdaniem ustawodawcy - poniosły największe straty wskutek pandemii COVID-19, mogą ubiegać się o dodatkowe świadczenia pomocowe z ZUS od 15 października 2020 roku.

Tarcza antykryzysowa 5.0. skierowana jest do branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej. Przedsiębiorcy wykonujący działalność w tych branżach mogą wystąpić o:

 • świadczenie postojowe,
 • dodatkowe świadczenie postojowe,
 • zwolnienie z opłacania składek ZUS.

Świadczenie postojowe

Z tej formy wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorcy będący agentami turystycznymi (PKD 79.11.A), jeżeli spełniają następujące warunki:

 • mają miejsce zamieszkania w Polsce i są obywatelami RP albo mają prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP,
 • rozpoczęli prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 r.,
 • doznali przestoju w prowadzeniu działalności z powodu COVID-19,
 • nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, np. umowy o pracę, zlecenia, chyba że podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

O świadczenie postojowe mogą wystąpić również przedsiębiorcy, których przeważający przedmiot działalności gospodarczej to działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKD 79.90.A). W ich przypadku przesłanki są następujące:

 • posiadanie miejsca zamieszkania w Polsce i polskiego obywatelstwa albo prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP,
 • przestój w prowadzeniu działalności z powodu COVID-19,
 • zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej po 31 sierpnia 2019 r.,
 • działalność ma charakter sezonowy i w 2019 r. wykonywana była maksymalnie przez 9 miesięcy,
 • nie podleganie ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, np. umowy o pracę, zlecenia, (ewentualnie podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej).

Aby otrzymać świadczenie postojowe, na PUE ZUS trzeba złożyć wniosek RSP-DB. Świadczenie to wynosi 2 080 zł i można je otrzymać maksymalnie trzy razy.

Dodatkowe świadczenie postojowe

Wnioskować o takie świadczenie mogą przedsiębiorcy, których głównym przedmiotem działalności gospodarczej są:

49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,

77.39.Z - wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

79.11.A - działalność agentów turystycznych,

90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,

90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,

93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia
i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,

93.29.B - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Ponadto przedsiębiorca ubiegający się o dodatkowe świadczenie postojowe, aby je uzyskać musi:

 • otrzymać co najmniej jedno świadczenie postojowe,
 • uzyskać spadek przychodów z działalności w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek o co najmniej o 75% w stosunku do tego, który osiągnął w tym samym miesiącu w 2019 r.,
Aby otrzymać dodatkowe świadczenie postojowe, na PUE ZUS trzeba złożyć wniosek o symbolu RSP-DD. Ze świadczenia można skorzystać maksymalnie trzy razy, a jego wysokość odpowiada wysokości świadczenia uprzednio wypłaconego (2 080 albo 1 300 zł).
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2020-12-04