Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Świadczenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla zleceniobiorcy a podatek dochodowy od osób fizycznych
3 stycznia 2023
Osoby wykonujące umowy cywilnoprawne uzyskują przychody z tytułu działalności wykonywanej osobiście. Zalicza się do nich także wszelkie inne świadczenia, różne od wynagrodzenia, które zleceniobiorca uzyska w związku z wykonywaniem przedmiotowej umowy, o ile ustawodawca nie wyłączył ich od opodatkowania.

Zgodnie z treścią art. 21 ust 1 ust. pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. W omawianym zakresie należy odwołać się do regulacji dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy zawartej w kodeksie pracy. Oprócz tego, że większość przepisów odnosi się do sytuacji stron stosunku pracy to art. 304 § 1 kodeksu pracy określa omawiane zagadnienie w odniesieniu do osób, które wykonują pracę na innej podstawie niż umowa o pracę. Zgodnie z treścią wskazanego przepisu pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy (o których mowa w art. 207 § 2 kodeksu pracy) osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą.

Zatem z powyższego należy wywnioskować, że wartość świadczeń, które mieszczą się w katalogu wskazanym przez ustawodawcę w art. 304 § 1 kodeksu pracy, nie powinna zostać opodatkowana.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-03-21