Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
SZKOLENIA W POLSCE
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Świadczenie pracy przez osobę przebywającą na urlopie rodzicielskim a podleganie ubezpieczeniom społecznym
21 września 2021
Osoby, które korzystają z urlopu rodzicielskiego mogą w jego trakcie świadczyć pracę, zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umowy zlecenia. Z tytułu udzielonego urlopu rodzicielskiego i pobieranego w tym okresie zasiłku macierzyńskiego, osoby pobierające zasiłek podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

W analizowanej sytuacji od przychodu z tytułu zawartej umowy zlecenia należy zadeklarować składkę na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenia emerytalne i rentowe mają bowiem charakter dobrowolny. Dzieje się tak bez względu na wymiar czasu pracy wynikający z umowy stanowiącej tytuł, z którego wypłacany jest zasiłek macierzyński.

Również wykonywanie pracy na rzecz własnego pracodawcy w trakcie udzielonego urlopu rodzicielskiego nie zmienia zasad podlegania ubezpieczeniom w ZUS z tytułu wykonywania umowy zlecenia. Umowa w tym przypadku rodzi obowiązkowy tytuł jedynie do ubezpieczenia zdrowotnego, a podstawą do naliczenia składki na to ubezpieczenie jest przychód osiągnięty przez ubezpieczonego.  Warto jednak pamiętać, że osoba pobierająca zasiłek w związku z korzystaniem z urlopu rodzicielskiego może świadczyć pracę w oparciu o umowę o pracę, w wymiarze nie wyższym, niż połowa etatu. Wysokość zasiłku macierzyńskiego zostaje wówczas pomniejszona proporcjonalnie do wymiaru, w którym wykonywana jest praca w czasie urlopu rodzicielskiego. Z tytułu świadczonej pracy, ubezpieczony ma prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, a sam zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego może zostać podwyższony do kwoty świadczenia rodzicielskiego w przypadku, gdy kwota zasiłku jest niższa od kwoty tego świadczenia. Zarówno zasiłek macierzyński jak i praca na część etatu stanowią obowiązkowe tytuły do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Często jednak w trakcie urlopów związanych z rodzicielstwem ubezpieczeni poza świadczoną pracą zawierają również umowy zlecenia.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-10-26