Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Prawo pracy
Świadectwa pracy - przygotowywanie i zasady wydawania dokumentu

Świadectwo pracy jest jednym z najczęściej tworzonych dokumentów kadrowych. Jednocześnie jest dokumentem, którego zarówno przygotowanie, jak i wydanie połączone jest w praktyce z licznymi błędami.

Na szkoleniu w wyczerpujący sposób przedstawione zostaną zasady tworzenia świadectw pracy, z omówieniem wszystkich zapisów świadectwa w różnych sytuacjach. Zobrazowane to zostanie licznymi przykładami.

Omówione zostaną zasady wydawania świadectwa pracy zarówno w razie definitywnego zakończenia zatrudniania, jak też zamiaru kontynuacji zatrudnienia na podstawie kolejnej umowy.

Prowadzący:
Marek Rotkiewicz

Prawnik i wykładowca z wieloletnim doświadczeniem. Doświadczony trener specjalizujący się w prawie pracy i dziedzinach pokrewnych. W trakcie swojej działalności przeprowadził ponad 4500  godzin szkoleniowych. Na co dzień aktywnie zajmuje się doradztwem prawnym. Autor i współautor kilkudziesięciu książek i ponad 3000 artykułów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego i prawa Unii Europejskiej (Gazeta Prawna, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Monitor Księgowego, Gazeta Samorządu i Administracji, Serwis Prawno - Pracowniczy, Atest, serwis podatki.pl, Personel od A do Z, Rzeczpospolita).

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

6 czerwca 2023

09.00 - 13.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Wydawanie świadectw pracy:

 • świadectwo wydawane w dniu zakończenia zatrudnienia
 • brak obowiązku wydania świadectwa pracy w związku z zakończeniem zatrudnienia - zawarcie kolejnej umowy lub zamiar zawarcia kolejnej umowy, konsekwencje niezawarcia kolejnej umowy w zakresie wydania świadectwa pracy,
 • wydawanie świadectwa pracy w razie zgonu pracownika

2. Przygotowanie i treść świadectwa pracy:

 • miejscowość i data,
 • dane pracodawcy i pracownika,
 • okresy zatrudnienia,
 • wymiar czasu pacy pracownika w czasie trwania stosunku pracy,
 • rodzaj wykonywanej pracy lub zajmowane stanowiska lub pełnione funkcje,
 • tryb i podstawa prawna lub podstawa prawna wygaśnięcia stosunku pracy,
 • okres, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
 • informuje o wykorzystanym urlopie wypoczynkowym,
 • wykorzystany urlop bezpłatny i podstawy prawne jego udzielenie,
 • wykorzystany urlop ojcowski,
 • wykorzystany urlop rodzicielski,
 • wykorzystany urlop wychowawczy,
 • okres, w którym pracownik korzystał z ochrony stosunku pracy pracując w obniżonym wymiarze czasu pracy zamiast korzystania z urlopu wychowawczego,
 • zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem,
 • liczba dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
 • okres odbytej czynnej służby wojskowej lub jej formy zastępcze,
 • okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
 • wykorzystanie  dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy;
 • okresy nieskładkowe,
 • zajęcia wynagrodzenia za pracę,
 • należności ze stosunku pracy uznane i nie zaspokojone przez pracodawcę,
 • informacje podawane w świadectwie na żądanie pracownika,
 • podpis pod świadectwem,
 • pouczenie o uprawnieniach.

3. Wydawanie kopii i sprostowanie świadectwa.

4. Uzupełnienie treści świadectwa.

5. Zobowiązanie sądowe do wydania świadectwa oraz zastępcze wydanie świadectwa pracy przez sąd.

Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail [email protected].All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-05-29