Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Ochrona sygnalistów
Sygnaliści - praktyczne aspekty wprowadzania nowych regulacji dotyczących osób zgłaszających naruszenia prawa

Zapoznanie uczestników szkolenia z działaniami jakie powinny podjąć osoby odpowiedzialne w podmiotach prywatnych i publicznych, w związku z wdrożeniem przepisów dotyczących ochrony sygnalistów.

W sposób przystępny i klarowny wyjaśnione zostaną poszczególne zagadnienia ustawowe, ze szczególnym naciskiem na aspekt praktycznego ich wprowadzenia.

Podczas spotkania zostaną przedstawione procedury wewnętrzne i przykładowe dokumenty, jakie powinny być przygotowane w związku z nowymi regulacjami prawnymi oraz zakres czynności niezbędnych przy zgłaszaniu naruszeń prawa i podejmowaniu działań następczych.

Ponadto słuchacze poznają konsekwencji braku lub złego stosowania omawianych przepisów przez podmioty obowiązane do wprowadzenia przedmiotowych regulacji.

Prowadzący:
Ekspert ds. prawa pracy

Radca prawny, nadinspektor pracy kierujący działem prawnym w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie, wykładowca akademicki z prawa pracy, autor wielu publikacji z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Doświadczony trener szkoleń z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych, działania agencji zatrudnienia w tym agencji pracy tymczasowych, Pracowniczych Planów Kapitałowych. Prowadził konferencje i seminaria naukowe z zakresie prawa pracy, ochrony danych osobowych, działalności agencji zatrudnienia.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

27 lutego 2023

09.00 - 13.00

Zobacz >>

28 kwietnia 2023

09.00 - 13.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Omówienie ogólnych zagadnień i pojęć dotyczących wprowadzenia w firmach przepisów w zakresie ochrony osób zgłaszających naruszenia przepisów prawa.
 2. Wskazanie naruszeń przepisów prawa, które można zgłaszać w ramach omawianej instytucji.
 3. Jakie trzeba spełnić warunki, aby uzyskać statut tzw. sygnalisty, osoby pomagającej w zgłoszeniu, osoby powiązanej ze zgłaszającym.
 4. Warunki uzyskania ochrony przez sygnalistę, osobę pomagającą w zgłoszeniu, osobę powiązaną ze zgłaszającym. Kiedy można mówić o tzw. dobrej wierze osoby zgłaszającej nieprawidłowości.
 5. Konsekwencje prawne dokonania nieprawdziwego zgłoszenia naruszeń przepisów prawa przez sygnalistę.
 6. Jak prawidłowo wprowadzić wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych:
 • W przypadku gdy w firmie działają związki zawodowe.
 • Gdy brak jest związków zawodowych.
 1. Praktyczne omówienie zasad sporządzania podstawowych dokumentów wynikających z ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa tj.:
 • Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych.
 • Rejestru zgłoszeń w tym formy ich i zasad jego prowadzenia
 • Wzoru zgłoszenia nieprawidłowości.
 • Wewnętrznej procedury prowadzenia postępowania wyjaśniającego.
 • Wzoru powiadomienia sygnalisty o działaniach odwetowych.
 • Dokumentacji informującej potencjalne osoby dokonujące zgłoszeń o nieprawidłowościach oraz przysługujących im prawach i zasadach prowadzenia przedmiotowego postępowania.
 • Dokumentacji wynikającej z RODO.
 1. Jak prawidłowo dokonywać weryfikacji zgłoszeń oraz podejmować działania następcze w wyniku stwierdzenia naruszeń przepisów prawa.
 2. Zasady zapewnienia poufności danych, osoby dokonującej zgłoszenie, osoby, której zgłoszenie dotyczy oraz osób trzecich.
 3. Jak prawidłowo prowadzić rejestr zgłoszeń naruszeń praw.
 4. Jakie osoby lub organy/podmioty wewnętrzne lub zewnętrzne mogą być uprawnione do prowadzenia poszczególnych etapów wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa, podejmowania działań następczych oraz prowadzenia rejestrów zgłoszeń w podmiotach prywatnych lub publicznych. Omówienie możliwych modelów, doboru osób do tych etapów postępowania.
 5. Kiedy można dokonać zgłoszenia zewnętrznego o naruszeniu prawa do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego.
 6. Jakie są warunki dokonania zgłoszenia publicznego o naruszeniach prawa.
 7. Omówienie niedozwolonych działań odwetowych w stosunku do osób dokonujących zgłoszenia nieprawidłowości, osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia oraz osób powiązanych ze zgłaszającym. Konsekwencje prawne stosowania działań odwetowych.
 8. Środki ochronne wynikające z ustawy i ich skutki prawne.
 9. Kary i sankcje związane wynikające z ustawy.
Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail [email protected].All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-02-01