Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Szczególna ochrona stosunku pracy pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym
18 stycznia 2022
Zgodnie z art. 186 ze znaczkiem 8 § 1 pkt 1 kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu.

Przywołany przepis zabrania rozwiązywania, jak i wypowiadania stosunku pracy pracownikowi korzystającemu z urlopu wychowawczego. Ustawodawca przewidział jednak pewne wyjątki od szczególnej ochrony pracowników związanej z korzystaniem z urlopu wychowawczego. Dopuszczalne jest bowiem rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem korzystającym z urlopu wychowawczego w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, tj. w trybie art. 52 kodeksu pracy. Ponadto uchylenie ochrony przewiduje ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Oczywiście w każdym przypadku nie ma przeszkód, aby rozwiązać umowę o pracę w drodze porozumienia stron z pracownikiem korzystającym ze szczególnej ochrony stosunku pracy. Tym samym korzystanie z urlopu wychowawczego nie stoi na przeszkodzie rozwiązaniu stosunku pracy na skutek zgodnej decyzji stron. Jest to możliwe, ponieważ, szczególna ochrona stosunku pracy dotyczy przypadków, gdy rozwiązanie stosunku pracy nastąpić ma wyłącznie z inicjatywy pracodawcy.

Trzeba pamiętać, że urlop wychowawczy jest ściśle związany z pozostawaniem w stosunku pracy. Dlatego też z chwilą jego rozwiązania ustaje również urlop wychowawczy.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-05-20