Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Szkolenia finansowane przez pracodawcę
9 lutego 2021
Pracodawca, dbając o rozwój kompetencji swoich pracowników, może decydować się na wysyłanie ich na szkolenia. Koszty tych szkoleń obciążają tylko pracodawcę. Czy tego rodzaju przysporzenie stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu?

Jak stanowi art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy oraz za czas urlopu szkoleniowego. Przepisy, o których mowa w przytoczonej normie, to przede wszystkim regulacja kodeksu pracy dotycząca podnoszenia kwalifikacji z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy (art. 1031 - 1035 kodeksu pracy). Tym samym, jeżeli pracodawca przyzna pracownikowi dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryje opłaty za kształcenie, to ich wartość korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego. Przy czym reguły te dotyczą sfinansowania pracownikom kosztów kształcenia, jak i dofinansowania kosztów kształcenia.

A contrario należy wskazać, że zwolnienie, o którym mowa powyżej, nie dotyczy świadczeń, które pracownik uzyskuje od pracodawcy na pokrycie kosztów swojego kształcenia, zainicjowanego z własnej woli. Wartość tych świadczeń będzie stanowić przychód pracownika ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu.

Tak samo będzie w przypadku finansowania szkoleń przez zleceniodawcę. Jeżeli zdecyduje się on sfinansować szkolenie swojemu zleceniobiorcy, to wartość tego szkolenia powinien doliczyć do jego przychodów i opodatkować łącznie z wynagrodzeniem. Przychody z działalności wykonywanej osobiście obejmują bowiem wynagrodzenie wynikające z umowy zlecenie, ale także świadczenia w naturze i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane przez zleceniobiorcę w związku z wykonywaną umową. Przy umowie zlecenie nie będzie miało znaczenie, po czyjej stronie leży inicjatywa odbycia szkolenia.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-03-05