Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Termin rozpoczęcia pracy a termin dopuszczenia pracownika do pracy
16 stycznia 2022
W powszechnym rozumieniu termin rozpoczęcia pracy oznacza dzień, w którym pracownik rozpoczyna pracę u danego pracodawcy. Kodeks pracy modyfikuje to potoczne rozumienie, a ustawodawca łączy z datą rozpoczęcia pracy doniosłe skutki prawne. Stosownie bowiem do dyspozycji art. 26 kodeksu pracy, stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono - w dniu zawarcia umowy.

Zazwyczaj dzień zawarcia umowy o pracę jest dniem rozpoczęcia pracy. Jednakże obie daty nie muszą się pokrywać. Pracownik i pracodawca mogą wskazać w umowie o pracę jako dzień rozpoczęcia pracy inny dzień niż data zawarcia umowy.

Mimo nieprzystąpienia przez pracownika do pracy w dniu oznaczonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy stosunek pracy nawiązuje się. Nie ma tutaj znaczenia charakter przyczyny uniemożliwiającej rozpoczęcie pracy w określonym dniu. Przyczyna ta może mieć natomiast znaczenie dla możliwości zastosowania przez pracodawcę w stosunku do pracownika określonych przez prawo środków prawnych.

Natomiast data, w której pracownik przystępuje do świadczenia pracy, za zgodą i wiedzą pracodawcy to termin dopuszczenia pracownika do pracy. W czasie trwania stosunku pracy pracownik może zostać kilkakrotnie dopuszczany do pracy, jak chociażby po zatrudnieniu, czy po długotrwałej nieobecności spowodowanej chorobą. Dopuszczenie do pracy łączy się bowiem z faktycznym świadczeniem przez pracownika pracy oraz zdolnością rzeczonego pracownika do jej wykonywania.

Zdarzają się sytuacje, w których pracodawca dopuszcza określoną osobę do pracy bez zawarcia z nią umowy o pracę. W takim przypadku dochodzi do nawiązania stosunku pracy w sposób dorozumiany (per facta conludentia).

Różnica pomiędzy rozpoczęciem pracy i dopuszczeniem do pracy związana jest z faktycznym przystąpieniem przez pracownika do pracy. Dopuszczenie do pracy nierozerwalnie łączy się z rzeczywistym wykonywaniem przez pracownika pracy. Natomiast w dacie rozpoczęcia pracy pracownik nie musi przystąpić do jej wykonywania. Co więcej, z Kodeksu pracy jednoznacznie wynika, iż w dacie rozpoczęcia pracy następuje nawiązanie stosunku pracy. Nie ma znaczenia, czy pracownik przystąpi do pracy. Prawo nie łączy takiego skutku z dopuszczeniem do pracy. Dopuszczenie do pracy łączy się z faktyczną możliwością świadczenia przez niego pracy oraz uzyskiwaniem świadczeń związanych z jej wykonywaniem. Tym samym należy uznać, że utożsamianie dnia rozpoczęcia pracy z dniem dopuszczenia do pracy jest nieprawidłowe. Pojęcia te mogą, ale nie muszą, się pokrywać.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-05-20