Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Termin zwrotu nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych
21 marca 2023
Do końca kwietnia każdego roku podatnicy mają obowiązek rozliczyć się z administracją skarbową z przychodów osiągniętych w minionym roku podatkowym. W 2023 roku termin ten mija 2 maja. Wielu pracowników wskutek rozliczenia za 2022 rok otrzyma zwrot nadpłaty podatku w związku z obniżeniem w trakcie roku stawki podatku w pierwszym progu podatkowym z 17 do 12 procent.

Nadpłata podatku dochodowego od osób fizycznych powstaje z dniem złożenia zeznania rocznego. Wynika to z art. 73 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej. W tym zakresie znaczenie ma dzień faktycznego złożenia deklaracji rocznej, a nie dzień, do którego deklaracja powinna zostać złożona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Natomiast w przypadku konieczności dokonania korekty zeznania rocznego dniem powstania nadpłaty jest dzień złożenia korekty.

Zgodnie z treścią art. 77 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej nadpłata winna zostać zwrócona w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania rocznego. W przypadku złożenia zeznania za pomocą środków komunikacji elektronicznej termin na zwrot nadpłaty wynosi 45 dni. Nadpłata wynikająca ze skorygowanej deklaracji podlega zwrotowi w terminie:

  • 45 dni od dnia jej skorygowania - w przypadku skorygowania za pomocą środków komunikacji elektronicznej zeznania rocznego przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych;
  • 3 miesięcy od dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu, w przypadku skorygowania zeznania na skutek postępowania dotyczącego stwierdzonych w deklaracji podatkowej błędów prowadzonego na podstawie art. 274 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej;
  • 3 miesięcy od dnia jej skorygowania - w innych przypadkach niż określone powyżej.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-05-29