Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Czas pracy
Tworzenie rozkładów czasu pracy z uwzględnieniem planowanych zmian w zakresie czasu pracy (elastyczne rozkłady czasu pracy)
Prowadzący:
Marek Rotkiewicz

Prawnik i wykładowca z wieloletnim doświadczeniem. Doświadczony trener specjalizujący się w prawie pracy i dziedzinach pokrewnych. W trakcie swojej działalności przeprowadził ponad 4500  godzin szkoleniowych. Na co dzień aktywnie zajmuje się doradztwem prawnym. Autor i współautor kilkudziesięciu książek i ponad 3000 artykułów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego i prawa Unii Europejskiej (Gazeta Prawna, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Monitor Księgowego, Gazeta Samorządu i Administracji, Serwis Prawno - Pracowniczy, Atest, serwis podatki.pl, Personel od A do Z, Rzeczpospolita).

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

23 sierpnia 2022

09.00 - 13.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Podstawowe pojęcia:

 • czas pracy,
 • normy czasu pracy dobowa, przeciętnie tygodniowa,
 • zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy,
 • normy czasu pracy pracowników niepełnosprawnych,
 • okres rozliczeniowy czasu pracy,
 • pojęcie doby pracowniczej, konsekwencje praktyczne obowiązywania definicji doby pracowniczej,
 • odpoczynek dobowy,
 • odpoczynek tygodniowy,
 • systemy czasu pracy - podstawowy, równoważny.

2. Tworzenie regulacji dotyczących rozkładów czasu pracy:

 • pojęcie rozkładu czasu pracy,
 • rozkład stały, rozkłady regulaminowe,
 • regulamin pracy, obwieszczenie pracodawcy czy umowa o pracę
 • zapisy dotyczące rozkładów czasu pracy w regulaminie lub obwieszczeniu - przykłady, konsekwencje zastosowania poszczególnych rozwiązań,
 • zmienne i ruchome rozkłady czasu pracy - możliwość wprowadzenia, konsekwencje stosowania,
 • wnioski o indywidualne rozkłady czasu pracy

3. Harmonogramy (Grafiki) pracy:

 • obowiązek tworzenia,
 • sytuacje, w których nie tworzymy harmonogramów,
 • dopuszczalność zmian harmonogramu w tracie okresu nim objętego.

4.  Zasady tworzenia harmonogramów:

 • zgodność harmonogramu z regulacjami wewnętrznymi,
 • wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym a czas pracy zaplanowany w okresie harmonogramowym,
 • godziny rozpoczynania i kończenia pracy,
 • odpoczynki dobowe,
 • prawidłowe wyznaczenie odpoczynków tygodniowych,
 • ilość dni wolnych od pracy,
 • pojęcie dnia wolnego od pracy,
 • planowanie pracy w niedziele i święta,
 • powtarzające się błędy w harmonogramach.

5. Planowane zmiany Kodeksu pracy - elastyczne rozkłady czasu pracy wprowadzane na wniosek pracownika opiekującego się dzieckiem.

Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-07-01