Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Prawo pracy
Ubezpieczenia społeczne - pracownik, zleceniobiorca czy osoba wykonująca umowę o dzieło
- obowiązek ubezpieczeń społecznych, rozstrzyganie tego obowiązku w przypadku zbiegów tytułów oraz ustalanie podstawy wymiaru i określanie płatnika składek, gdy umowa cywilnoprawna jest zawarta z własnym pracodawcą lub wykonywana na jego rzecz

Nieznajomość definicji pracownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach społecznych, powoduje duże konsekwencje finansowe. Ta definicja ma związek z umowami cywilnoprawnymi. W taki sposób umowy cywilnoprawne są największymi nieprawidłowościami w zakresie ustalania obowiązku ubezpieczeń społecznych i podstawy wymiaru składek, stwierdzanymi przez ZUS.

Z jednej strony nieprawidłowości są stwierdzane, gdy umowa o dzieło jest umową o dzieło wyłącznie z nazwy, bo treść umowy wskazuje, że jest to umowa starannego działania, a z drugiej strony zapomina się, że gdy umowa o świadczenie usług, umowa zlecenie lub umowa o dzieło jest zawarta z własnym pracodawcą lub z kimś innym, ale wykonywana na jego rzecz jest do ubezpieczeń społecznych traktowana jak dodatkowe czynności z umowy o pracy. To z kolei wpływa na odmienny sposób ustalania podstawy wymiaru składek, bo nie ma żadnego zbiegu dwóch tytułów do ubezpieczeń. Oprócz powyższego stwierdzane są nieprawidłowości w rozstrzyganiu obowiązku ubezpieczeń społecznych z umowy zlecenia w zbiegu z innymi umowami zlecenia, w zbiegu z pozarolniczą działalnością i czasami ze studentami kończącymi naukę na uczelni.

Prowadzący:
Dariusz Suchorowski

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku polityka społeczna oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Od początku pracy zawodowej związany z ubezpieczeniami społecznymi, realizując zadania kolejno jako inspektor i inspektor kontroli ZUS. Następnie zarządzał i nadzorował kontrolę płatników składek na obszarze województwa świętokrzyskiego. Wiedza i doświadczenie nabyte podczas 20 letniej pracy na dotychczasowych stanowiskach, pozwoliło objąć na kolejne 15 lat funkcję zastępcy dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Kielcach. Był również wykładowcą na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach oraz kursach organizowanych przez Szkołę Zarządzania w Kielcach. Ponadto zapraszany, celem przedstawienia w przestępny i zrozumiały sposób, zmian przepisów na konferencje, kursy, spotkania organizowane przez podmioty zrzeszające przedsiębiorców np.: Business Centre Club Loża Świętokrzyska, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kielcach, Cech Rzemiosł w Opatowie, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Targi Kielce, Biznes Center Club Loża Świętokrzyska, Świętokrzyski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

2 października 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Umowa o pracę oraz cechy tej umowy - różnice w rozumieniu prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych.
2. Rodzaje umów cywilnoprawnych i cechy charakterystyczne poszczególnych rodzajów umów.
3. Sfera zainteresowania ZUS stwierdzonymi cechami charakterystycznymi dla innego rodzaju umowy - umowa zlecenie z cechami stosunku pracy czy umowa o dzieło z cechami umowy zlecenia.
4. Umowy cywilnoprawne zawarte z własnym pracodawcą lub realizowane na jego rzecz.
5. Sposób ustalania podstawy wymiaru składek w przypadku umów cywilnoprawnych zawartych z własnym pracodawcą lub realizowanych na jego rzecz - kluczowe pytanie: kto jest płatnikiem składek?
6. Podstawa wymiaru składek pracownika wraz z wyłączeniami wymienionymi w tzw. rozporządzeniu składkowym. Możliwość zastosowania większości wyłączeń do zleceniobiorców.
7. Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń w sytuacji tzw. zbiegów, gdy jednym z tytułów jest umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna.

Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail [email protected].All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-05-29