Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Prawo pracy
Ubezpieczenia społeczne - przegląd zmian przepisów prawa począwszy od 18 września 2021 r. a kończąc na 1 stycznia 2023 r.

Rok 2021 zapoczątkował dużą liczbę zmian w przepisach o ubezpieczeniach społecznych, które to zmiany były „podtrzymywane” w pakiecie ustaw zwanych Polskim Ładem i w kolejnych nowelizacjach (ostatnia zmiana z 27 października 2022 r.) Z jednej strony liczba tych zmian, a z drugiej, że zmiany dotyczą ważnych i rozległych zagadnień, powoduje konieczność wielokrotnego zapoznawania się z tymi zmianami. Na szkoleniu wszystkie zmiany zostaną przedstawione w sposób usystematyzowany, wyczerpująco wyjaśnione wraz z przykładami do najważniejszych zmian takich jak: możliwość uniknięcia zapłaty odsetek za zwłokę, czasowe ograniczenie składania korekt dokumentów, możliwość uzyskania prawa do zasiłków nawet w przypadku dłużników, odmienny sposób zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego czy konieczność częstszego ustalania podstawy wymiaru zasiłków.

Prowadzący:
Dariusz Suchorowski

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku polityka społeczna oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Od początku pracy zawodowej związany z ubezpieczeniami społecznymi, realizując zadania kolejno jako inspektor i inspektor kontroli ZUS. Następnie zarządzał i nadzorował kontrolę płatników składek na obszarze województwa świętokrzyskiego. Wiedza i doświadczenie nabyte podczas 20 letniej pracy na dotychczasowych stanowiskach, pozwoliło objąć na kolejne 15 lat funkcję zastępcy dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Kielcach. Był również wykładowcą na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach oraz kursach organizowanych przez Szkołę Zarządzania w Kielcach. Ponadto zapraszany, celem przedstawienia w przestępny i zrozumiały sposób, zmian przepisów na konferencje, kursy, spotkania organizowane przez podmioty zrzeszające przedsiębiorców np.: Business Centre Club Loża Świętokrzyska, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kielcach, Cech Rzemiosł w Opatowie, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Targi Kielce, Biznes Center Club Loża Świętokrzyska, Świętokrzyski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

23 października 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

8 grudnia 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zmiany w nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązującej od 18 września 2021 i 1 stycznia 2022 r.:

 • naliczania odsetek za zwłokę,
 • sytuacje zwalniające z obowiązku naliczania odsetek za zwłokę,
 • zmiana zasad informowania o nadpłacie składek i dokonywania zwrotu nadpłaconych składek,
 • ograniczenia składania dokumentów korygujących i wpływ tego na konto ubezpieczonego i na konto płatnika,
 • nowe uprawnia ZUS-u w zakresie kontroli płatników składek.

2. Zmiany przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązujące w 2023 r.:

 • profil PUE ZUS,
 • doręczenie pism i decyzji drogą elektroniczną,
 • układ ratalny - jesteś dłużnikiem czy nim nie jesteś.

3. Zmiany w ustawie o świadczeniach z tytułu choroby i macierzyństwa:

 • zmiana zasad zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego,
 • zmiana długości okresu zasiłkowego dla osób po wygaśnięciu tytułu do ubezpieczeń,
 • zmiana wysokości zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu,
 • zmiana zasad ponownego ustalania podstawy wymiaru zasiłków.
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail [email protected].All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-09-28