Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Ubezpieczenie zdrowotne osób przebywających na urlopach wychowawczych
9 lutego 2021
Osoby przebywające na urlopach wychowawczych, które nie posiadają innych tytułów do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz z zdrowotnemu z tytułu udzielonego urlopu wychowawczego. Składki na te ubezpieczenia finansuje budżet państwa, a pracodawca wykazuje je z kodem 1211xx w raporcie ZUS RCA. Składki te są naliczane z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym ubezpieczony rozpoczyna urlop wychowawczy.

Jeżeli jednak w trakcie udzielonego urlopu ubezpieczony/a zacznie wykonywać umowę zlecenia, prowadzić działalność pozarolniczą, czy podejmie inną pracę, obowiązkowym tytułem do ubezpieczeń będzie tytuł dodatkowy.  Ubezpieczony jest obowiązany złożyć pracodawcy stosowne oświadczenie o innych tytułach do ubezpieczeń.

Nasuwa się jednak pytanie, czy posiadanie innego tytułu do ubezpieczeń zwalnia pracodawcę również z obowiązku deklarowania składek na ubezpieczenie zdrowotne?

Tak. Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby korzystające z urlopu wychowawczego niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Inny tytuł zwalnia więc pracodawcę z wszystkich obowiązków składkowych na rzecz ubezpieczonego.

Pracodawca nie będzie wówczas deklarował również składek budżetowych. Okres udzielonego urlopu wykaże jedynie w raporcie ZUS RSA oraz poinformuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych o posiadanym przez ubezpieczonego innym tytule do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych oraz zdrowotnego.

Źródło:

Ustawa z dnia 13 października 1998 r.  o systemie ubezpieczeń społecznych.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-03-05