Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Udzielenie urlopu wypoczynkowego w wyższym wymiarze niż przysługujący
28 lipca 2020
Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 20 dni, jeżeli jego staż pracy jest krótszy niż 10 lat, bądź 26 dni, jeżeli posiada on co najmniej 10-letni staż pracy (art. 154 § 1 kodeksu pracy).

Określony w kodeksie pracy wymiar urlopu wypoczynkowego ma charakter minimalny i pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w wyższym wymiarze. Jak wyjaśnił bowiem Sąd Apelacyjnych w Katowicach w wyroku z dnia 9 grudnia 2014 r., „regulacja art. 154 § 1 kodeksu pracy wyznacza jedynie podstawowy wymiar urlopu wypoczynkowego, który może być odmiennie, tj. korzystniej unormowany choćby w umowie o pracę, czy też w układach zbiorowych pracy, biorąc pod uwagę specyficzne warunki panujące na danym stanowisku pracy, bądź charakterystyczne dla określonego zawodu, nie pozbawiając jednak takiego dodatkowego urlopu charakteru urlopu wypoczynkowego, którego przeznaczeniem jest przede wszystkim wypoczynek i regeneracja sił konkretnego pracownika. Tym bardziej, iż zarówno umowa o pracę, jak i układ zbiorowy pracy stanowią źródła prawa pracy tożsame z kodeksem pracy.” (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 grudnia 2014 r., sygn. akt III AUa 25/14).

Możliwość udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego w wyższym wymiarze niż określony w kodeksie pracy wynika z zasady uprzywilejowania określonej w art. 18 § 1 kodeksu pracy. Zasada ta pozwala ukształtować warunki zatrudnienia korzystniej dla pracownika niż to wynika z przepisów kodeksowych. Pracodawca nie może kształtować tych warunków mniej korzystanie. W praktyce oznacza to, iż możliwe jest udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego w wyższym wymiarze niż określony w kodeksie pracy. Nie można go natomiast obniżyć.

Błędną praktyką w przypadku udzielenia w danym roku urlopu wypoczynkowego w wymiarze większym niż przysługujący jest stosunkowe obniżenie z tego powodu wymiaru urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w następnym roku kalendarzowym. Pracownik nabędzie bowiem do niego prawo dopiero w dniu 1 stycznia następnego roku (art. 153 § 2 kodeksu pracy). W związku z tym nie może nim jeszcze dysponować. Co więcej, art. 161 kodeksu pracy statuuje zasadę, iż pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.

Za „nadprogramowo” udzielony pracownikowi urlop wypoczynkowy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Jest ono ustalane na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2020-08-12