Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Ulga dla klasy średniej - podstawowe założenia
9 stycznia 2022
„Polski Ład” to ogólny program społeczno-gospodarczy. Jednym z jego elementów jest wprowadzenie zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym ulgi dla klasy średniej. Na początku ulga ta miała być jedynie korzyścią dla pracowników. W wyniku prac legislacyjnych jej zakres uległ rozszerzeniu. Aktualnie, po wprowadzeniu zmian w przepisach, ulga ta skierowana jest również do podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Jednym z istotnych warunków, który przedsiębiorcy muszą spełnić, aby móc skorzystać z tej preferencji jest opodatkowanie działalności na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej. W przypadku pracowników, to jedyna dopuszczalna forma opodatkowania przychodów ze stosunku pracy.

Pracownicy mogą skorzystać z ulgi dla klasy średniej na etapie obliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych albo dopiero po całym roku, przy rozliczeniu podatkowym.

Podstawowym kryterium warunkującym możliwość skorzystania z omawianej ulgi jest limit miesięcznych i rocznych przychodów. Trzeba pamiętać, że przy ustalaniu prawa do ulgi dla klasy średniej nie uwzględnia się pracowniczych kosztów uzyskania przychodu, a więc bierze się pod uwagę przychód, a nie dochód. Z założenia pracownicy mogą skorzystać z miesięcznych odliczeń w ramach ulgi dla klasy średniej, jeżeli ich przychody mieszczą się w przedziale od 5 701 zł do 11 141 zł brutto.

Pracodawca dokonuje odliczeń w ramach ulgi automatycznie. Pracownik może jednak złożyć wniosek o niestosowanie tej ulgi w ciągu roku. Pracodawca jest zobowiązany zastosować się do decyzji pracownika - nie ma prawa samodzielnie o tym decydować.

Kwotę ulgi przysługującej danemu pracownikowi oblicza się na podstawie jednego z dwóch wzorów, który jest uzależniony od wysokości przychodów. Wzory te przedstawia poniższa tabela.

Miesięczna ulga dla klasy średniej

Kwota miesięcznego przychodu brutto

Wzór na obliczenie miesięcznej kwoty ulgi dla klasy średniej

5 701 zł – 8 549 zł

(A x 6,68% - 380,50 zł) / 0,17

8 549 zł - 11 141 zł

(A x (-7,35%) + 819,08 zł) / 0,17

Z ulgi dla klasy średniej mogą skorzystać pracownicy, których przychody roczne znajduje się w przedziale 68 412 zł – 133 692 zł brutto. Kwotę rocznej ulgi oblicza się również na podstawie wzorów, determinowanych przez wysokość przychodów:

Roczna ulga dla klasy średniej

Suma rocznych przychodów brutto

Wzór na obliczenie rocznej kwoty ulgi dla klasy średniej

68 412 zł – 102 588 zł

(A x 6,68% - 4 566 zł) / 0,17

102 588 zł – 133 692 zł

(A x (-7,35%) + 9 829 zł) / 0,17

Praktycy sugerują, iż bezpieczniejsze dla podatników jest zrezygnowanie ze stosowania ulgi dla klasy średniej co miesiąc. Jej konstrukcja powoduje, że na skutek nieosiągnięcia minimalnego progu przychodowego w ciągu roku (a więc 68 412 zł brutto), bądź przekroczenia choćby o złotówkę maksymalnego przychodu (133 692 zł brutto), pracownik nie będzie mógł skorzystać z ulgi. W konsekwencji, jeżeli pracodawca dokonywał odliczeń co miesiąc, to pracownik będzie zobowiązany do zwrotu nienależnie uzyskanych środków po złożeniu zeznania podatkowego. Taka sytuacja może zaistnieć, jeżeli pracownik otrzyma niespodziewane nagrody/premie, zmieni pracę w trakcie roku, zostanie zwolniony i nie znajdzie ponownie zatrudnienia.

Ulga nie przepadnie. Jeżeli po całym roku pracownik będzie spełniał warunki do jej uzyskania to zostanie ona uwzględniona w rozliczeniu rocznym. 
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-08-11