Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Ulgi w ZUS związane z epidemią koronawirusa
20 marca 2020
Niezależnie od decyzji władzy centralnych, ZUS zdecydował o wprowadzeniu pewnych ulg dla przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa. Należą do nich odroczenie terminu płatności składek oraz zawieszenie układu ratalnego z ZUS.

Przedsiębiorcy, którzy ze względu na trudną sytuację finansową spowodowaną wirusem COVID-19 nie są w stanie regulować bieżących składek na rzecz ZUS, mogą wystąpić do ZUS o przyznanie jednej z uproszczonych form pomocy. Jedną z nich jest odroczenie o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 roku. Trzeba jednak pamiętać, że chodzi w tym wypadku wyłącznie o odroczenie, a więc przesunięcie w czasie obowiązku ich zapłaty, a nie jego całkowite wyłączenie. Drugim rozwiązaniem zaproponowanym przez ZUS jest zawieszenie na 3 miesiące realizacji tak zwanego układu ratalnego, w którym termin płatności poszczególnych rat lub składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., co w konsekwencji oznacza wydłużenie o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

ZUS przewidział uproszczone zasady ubiegania się przez przedsiębiorców o ulgi. ZUS we własnym zakresie zgromadzi część dokumentów, a cała procedura będzie mniej sformalizowana. Wszystko będzie można załatwić bez wychodzenia z domu.

Aby móc skorzystać z przedstawionych propozycji przedsiębiorca musi złożyć stosowny wniosek (jego wzór można znaleźć na stronie internetowej ZUS) za pośrednictwem platformy ePUAP, wysłać pocztą albo złożyć w skrzynce dostępnej w placówce ZUS. We wniosku należy przedstawić krótkie uzasadnienie, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową firmy i brak możliwości opłacenia w terminie należności, oraz odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących trzech minionych lat (2017, 2018 i 2019). Przedsiębiorcy, którzy prowadzą pełną księgowość, powinni dołączyć do wniosku sprawozdanie finansowe za 2018 lub 2019 rok.

Omawiane ulgi są udzielane w ramach pomocy de minimis. Na stronie internetowej ZUS można znaleźć informację, iż jeżeli z analizy dokumentów będzie wynikało, że w okresie ostatnich 3 lat wielkość otrzymanej przez przedsiębiorcę pomocy publicznej de minimis przekroczyła 200 tysięcy euro, to ZUS nie będzie mógł udzielić ulgi.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorca otrzyma drogą elektroniczną (mailem) do podpisania umowę (oraz dokumenty dotyczące pomocy publicznej), a jeżeli nie wskaże adresu e-mail – za pośrednictwem poczty. Dokumenty te należy zwrotnie przekazać do ZUS. W aktualnych okolicznościach ZUS dopuszcza odesłanie skanów mailem. Oryginały będzie można przekazać do ZUS w ciągu 14 dni od ustania stanu epidemii. Jeżeli przedsiębiorca o tym zapomni, to umowa będzie uznana za niezawartą i konieczne będzie zapłacenie odsetek za przeterminowane należności na rzecz ZUS.

Warto pamiętać, że w przypadku gdy sytuacja finansowa przedsiębiorcy nie ulegnie poprawie w ciągu trzech miesięcy, to będzie można wystąpić z wnioskiem o renegocjację zawartej umowy.

Rząd pracuje nad pakietem pomocowym dla przedsiębiorców, którzy liczą na wprowadzenie rozwiązań, które umożliwią im kontynuowanie działalności gospodarczej zarówno w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego, jak i po nim.

Magdalena Jeziorska
radca prawny
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2020-11-26