Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Umowa cywilnoprawna zawarta z własnym pracownikiem przebywającym na urlopie wychowawczym na gruncie ubezpieczeń społecznych
5 września 2023
Co do zasady zawarcie umowy cywilnoprawnej z własnym pracownikiem rodzi obowiązek opłacania pełnych składek na ubezpieczenie społeczne z tego tytułu. Może się jednak zdarzyć, że umowa zlecenia lub o dzieło zostaje zawarta z pracownikiem, który w danym okresie korzysta z urlopu wychowawczego. W tym przypadku o konieczności opłacenia należnych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne decyduje rodzaj umowy.
Umowy cywilnoprawne zawierane z własnym pracownikiem są bezwzględnie obowiązkowym tytułem do ubezpieczeń emerytalnych i rentowych. Nie ma przy tym znaczenia czy zawarta umowa jest umową zlecenia, czy też umową o dzieło. Wówczas podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi łączny przychód ze stosunku pracy oraz z tytułu zawartej umowy cywilnoprawnej osiągnięty przez ubezpieczonego w danym miesiącu.

Inaczej przedstawia się sytuacja pracownika, z którym została zawarta umowa o dzieło w czasie, gdy przebywa on na urlopie wychowawczym. Jak wyjaśnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych umowa o dzieło zawarta z własnym pracownikiem przebywającym na urlopie wychowawczym nie stanowi tytułu do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. W takiej sytuacji ubezpieczony podlega obowiązkowym składkom na te ubezpieczenia wyłącznie z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym, pomimo że nadal posiada status pracownika, a składki te finansuje w całości budżet państwa. Umowa o dzieło nie stanowi wówczas dla ubezpieczonego tytułu do ubezpieczeń.

Tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych dla pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym będzie natomiast umowa zlecenia. Osoby, które przybywają na urlopach wychowawczych podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tego tytułu, jeśli nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie mają innych tytułów do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Pracodawca wykaże takiego pracownika w stosownym raporcie z tytułu zawartej umowy zlecenia z kodem tytułu do ubezpieczeń 0411xx i sam odprowadzi należne składki na te ubezpieczenia. Ubezpieczony wykonujący umowę zlecenia zawartą z własnym pracodawcą w trakcie udzielonego urlopu wychowawczego może również zawnioskować o objęcie go ubezpieczeniem chorobowym, które ma dla niego charakter dobrowolny. W okresie wykonywania umowy zlecenia pracownik nie będzie podlegał ubezpieczeniom emerytalno-rentowym i ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-09-28