Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Umowa z doktorantem na gruncie ubezpieczeń społecznych
15 września 2023
Niezwykle często dochodzi do zbiegu tytułów do ubezpieczeń doktorantów. Zwykle posiadają oni inne tytuły do ubezpieczeń, jak na przykład umowa o pracę, czy umowa zlecenia. Doktoranci podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu, jeśli otrzymują stypendium, bez względu na jego wysokość. Mogą również zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. W takim przypadku podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi kwota otrzymywanego stypendium.

W przypadku doktoranta zatrudnionego na podstawie umowy o pracę składki należy zadeklarować i opłacać zarówno z jednego jak i drugiego tytułu do ubezpieczeń. Mają one bowiem charakter obowiązkowy, bez względu na wysokość pobieranego przez niego stypendium.

Na podstawie art. 9 ust 1 i 1a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zawarta umowa zlecenia może stanowić dla doktoranta dobrowolny tytuł do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych pod warunkiem, że otrzymuje stypendium w kwocie równej, bądź wyższej od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym. W przypadku, gdy kwota stypendium jest niższa od minimalnego wynagrodzenia, wtedy konieczne jest opłacanie składek z obu tytułów.

Warto również pamiętać, że ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają także ci doktoranci, którzy nie pobierają stypendium i ci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 pod warunkiem, że nie posiadają innego tytułu do tego ubezpieczenia, bądź nie zostali zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego jako członkowie rodziny. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne doktorantów stanowi kwota odpowiadająca wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-09-28