Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Umowa zlecenia zawarta z innym podmiotem, ale wykonywana na rzecz własnego pracodawcy a składki ZUS
2 maja 2022
Najbardziej pożądaną podstawą wykonywania pracy jest umowa o pracę. Może się jednak zdarzyć, że oprócz stosunku pracy, pracownik będzie świadczył pracę także w oparciu o umowę zlecenia. Przepisy prawa nie zabraniają wykonywania takiej umowy równolegle z umową o pracę zarówno na rzecz własnego pracodawcy, jak i innego podmiotu.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, pracownik wykonujący jednocześnie umowę zlecenia zawartą z innym podmiotem (niewykonywaną na rzecz własnego pracodawcy) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy, natomiast z umowy zlecenia przedmiotowe ubezpieczenia są:

  • dobrowolne, jeśli przychód z umowy o pracę podlegający oskładkowaniu w przeliczeniu na okres miesiąca wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę,
  • obowiązkowe, jeżeli przychód z umowy o pracę podlegający oskładkowaniu w przeliczeniu na okres miesiąca jest niższy niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Natomiast w świetle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 2 września 2009 r. (sygn. akt II UZP 6/09) pracodawca, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z innym podmiotem, jest płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne za tę osobę.

W przypadku, gdy pracownik wykonuje pracę w ramach umowy cywilnoprawnej na rzecz swojego pracodawcy, nawet jeśli zawarł umowę z innym podmiotem, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tego tytułu. Pracodawca - płatnik jest zobowiązany do rozliczania i opłacania należnych składek za takich pracowników, tak jak za osoby wykonujące pracę w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z własnym pracodawcą. Przychód uzyskany z tej umowy należy wykazać wraz z przychodem ze stosunku pracy w imiennym raporcie miesięcznym składanym za pracownika przez pracodawcę. Natomiast zleceniodawca (podmiot, z którym zawarto umowę zlecenia) nie zgłasza takiego zleceniobiorcy do ubezpieczeń.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-05-20