Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: ZUS, Umowy cywilnoprawne
Umowy cywilnoprawne a obowiązek ubezpieczeń społecznych, z uwzględnieniem zmiany przepisów wprowadzonych w roku 2021 r.
z uwzględnieniem zmiany przepisów wprowadzonych w roku 2021 r.
 
Umowy cywilnoprawne jako tytuł do ubezpieczeń społecznych przechodziły w ostatnim dwudziestoleciu największe zmiany. Kiedyś przez długi okres czasu umowy zlecenia rodziły obowiązek ubezpieczeń społecznych, jeżeli trwały co najmniej 6 miesięcy. Następnie zmieniono ten okres na 28 dni, aż doszliśmy do sytuacji, gdy każda umowa, bez względu na długość jej trwania, rodzi obowiązek ubezpieczeń społecznych.
 
W kontekście czasu zmieniały się również zasady rozstrzygania w sytuacji zbiegów tytułów do ubezpieczeń, czego najlepszym przykładem jest sytuacja wykonywania równolegle dwóch umów zlecenia u jednego zleceniodawcy. Stało się pewnego rodzaju normą, że zgłaszano do ubezpieczeń z jednej umowy zlecenia, oczywiście tej na niską kwotę przychodu, a druga rodziła wyłącznie tytuł ubezpieczenia zdrowotnego.
 
Wyeliminowanie tego zjawiska spowodowało, że zbiegi tytułów do ubezpieczeń, gdy jednym z tytułów jest umowa zlecenia, stały się najbardziej kłopotliwe.
 
Kolejnym elementem komplikującym ustalanie obowiązku ubezpieczenia społecznego jest fakt, że umowa o dzieło nie rodzi tego obowiązku. Poszukując oszczędności zapomina się, że o rodzaju umowy nie decyduje jej nazwa, a treść. Duże znaczenie ma również odmienna definicja pracownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym, powodująca w pewnych sytuacjach traktowanie umów cywilnoprawnych, w tym umowy o dzieło jako dodatkowe czynności z umowy o pracę.
 
Na uwagę zasługuje również wiedza, że pewne składniki wynagrodzenia nie stanowiące podstawy wymiaru dotyczą nie tylko pracowników. Część z tych wyłączeń można zastosować do zleceniobiorców.
 
Prowadzący:
Dariusz Suchorowski

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku polityka społeczna oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Od początku pracy zawodowej związany z ubezpieczeniami społecznymi, realizując zadania kolejno jako inspektor i inspektor kontroli ZUS. Następnie zarządzał i nadzorował kontrolę płatników składek na obszarze województwa świętokrzyskiego. Wiedza i doświadczenie nabyte podczas 20 letniej pracy na dotychczasowych stanowiskach, pozwoliło objąć na kolejne 15 lat funkcję zastępcy dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Kielcach. Był również wykładowcą na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach oraz kursach organizowanych przez Szkołę Zarządzania w Kielcach. Ponadto zapraszany, celem przedstawienia w przestępny i zrozumiały sposób, zmian przepisów na konferencje, kursy, spotkania organizowane przez podmioty zrzeszające przedsiębiorców np.: Business Centre Club Loża Świętokrzyska, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kielcach, Cech Rzemiosł w Opatowie, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Targi Kielce, Biznes Center Club Loża Świętokrzyska, Świętokrzyski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

17 grudnia 2021

09.00 - 14.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Rodzaje umów cywilnoprawnych:
 • umowa agencyjna,
 • umowa zlecenie,
 • umowa o świadczenie usług,
 • kontrakt menedżerski,
 • umowa o dzieło.
2. Umowy cywilnoprawne zawarte z własnym pracodawcą lub wykonywane na jego rzecz:
 • sposób zgłaszania do ubezpieczeń,
 • sposób ustalania podstawy wymiaru,
 • kto pełni rolę płatnika składek,
 • jak zapobiec nieprawidłowościom - czy zleceniodawca może nie wiedzieć o fakcie wykonywania umowy cywilnej na jego rzecz przez swojego pracownika?
3. Zasady i okres podlegania ubezpieczeniom społecznym:
 • rodzaje i charakter ubezpieczeń,
 • czy odpłatność za umowę zlecenie wpływa na obowiązek ubezpieczeń społecznych,
 • czas na jaki zawarta jest umowa a obowiązek opłacania składek.
4. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z uwzględnieniem wyłączeń wynikających z tzw. rozporządzenia składkowego:
 • podstawa wymiaru w przypadku ustalenia przychodu z tej umowy w kwotowej stawce miesięcznej, dniówkowej, godzinowej, akordowej, prowizyjnej,
 • podstawa wymiaru w przypadku ustalenia przychodu z tej umowy w innej formie,
 • składniki wynagrodzenia wymienione w rozporządzeniu składkowym niestanowiące podstawy wymiaru składek.
5. Rozstrzyganie podlegania ubezpieczeniom społecznym w przypadku wykonywania dwóch lub więcej umów cywilnoprawnych.
 
6. Rozstrzyganie podlegania ubezpieczeniom społecznym w zbiegu z innymi tytułami do ubezpieczeń i innymi okolicznościami:
 • umowa o pracę, 
 • pozarolnicza działalność bez ulg i z ulgami, 
 • urlopy bezpłatne,
 • urlopy wychowawcze,
 • zasiłki macierzyński,
 • pozostałe tytułu,
 • emeryt-rencista,
 • uczeń-student.
7. Ograniczenie od stycznia 2022 r. składania korekt dokumentów rozliczeniowych - czy nieprawidłowe dane na koncie ubezpieczonego ulegają przedawnieniu?
 
8. Przedawnienie należności składkowych i nienależnie opłacanych składek w kontekście ograniczenia możliwości składania korekt dokumentów rozliczeniowych.
 
9. Zmiana zasad naliczania odsetek za zwłokę.
Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-11-26