Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Umowy cywilnoprawne
Umowy cywilnoprawne - rozliczanie na listach płac

W ramach szkolenia w sposób kompleksowy zostaną omówione zasady, związane z naliczaniem na listach płac, świadczeń dla osób świadczących usługi w ramach umów zlecenia i umów o dzieło.

Uczestnik dowie się na co zwrócić szczególną uwagę przy rozliczeniach.

Po szkoleniu uczestnik będzie wiedział w jaki sposób różne zasady podlegania pod ubezpieczenia, stosowania kosztów uzyskania przychodu wpływają na ostateczny kształt listy płac.

Prowadzący:
Termin szkolenia:
Agnieszka Łapińska

Praktyk - od ponad 10 lat prowadzi szkolenia i doradza firmom oraz biurom rachunkowym, w zakresie polityki zatrudnienia i wynagradzania. Autorka stacjonarnych i elearningowych kursów i szkoleń z tematyki kadr i płac. Przeprowadziła ponad 3000 godzin szkoleniowych, przeszkoliła ponad 4000 osób. W swoich szkoleniach pokazuje jak teorię przekuć na praktykę. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowej Psychologii w Zarządzaniu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

+ czytaj więcej

17 listopada 2021

15 grudnia 2021

Harmonogram:

08:30  –  logowanie uczestników

09:00  –  I część szkolenia

10.30  –  przerwa (10 minut)

10.40  –  II część szkolenia

12:00  –  przerwa (10 minut)

12:10  –  III część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Minimalne wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - zasady ustalania i rozliczania.
II. Ustalanie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umów zlecenia:

a. Limit podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
b. Limit podstawy składki na ubezpieczenie chorobowe, w przypadku wypłaty za jeden i kilka okresów w miesiącu.
c. Zasady ustalania wysokości składek finansowanych przez Zleceniodawcę (E, R, W, FP i FS, FGŚP, FEP).

III. Zryczałtowany podatek od przychodów.
IV. Zaliczka na podatek dochodowy:

a. Ustalanie kosztów uzyskania przychodu
b. Możliwość zastosowania i limit autorskich kosztów uzyskania przychodu

V. Ustalanie wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu umowy zlecenia.
VI. Wpłaty na PPK po stronie zleceniodawcy i zleceniobiorcy:

a. Możliwość zastosowania obniżonej wpłaty podstawowej
b. Rozliczanie wpłat w aspekcie poboru zaliczki na podatek dochodowy

VII. Zasady ustalania świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa dla zleceniobiorców:

a. Ustalanie prawa do świadczeń.
b. Zasady ustalania wysokości podstawy świadczeń.
c. Ustalanie wysokości brutto i netto świadczenia.

VIII. Różne świadczenia dla zleceniobiorcy w aspekcie zwolnienia z ZUS i/lub US.
IX. Potrącenia z umów cywilnoprawnych - ustalanie kwoty wolnej od potrąceń.

Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.



All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-10-25