Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Umowy cywilnoprawne, Prawo pracy
Umowy o pracę oraz nowe obowiązki informacyjne, wypowiadanie umów, dodatkowe dni wolne, a także ich wpływ na wysokość wynagrodzenia po zmianach od 26.04.2023 r.


Dnia 26 kwietnia 2023 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, które mają na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej.

Nowelizacja przepisów wprowadza zmiany dotyczące umów na okres próbny, nakłada na pracodawców dodatkowe obowiązki informacyjne, przyznaje pracownikom nowe uprawnienia.

Na szkoleniu zostaną omówione wątpliwości i problemy związane z wejściem w życie tych regulacji, w tym zasady, jakie należy stosować, przygotowując dla pracownika rozszerzoną informację, a także reguły wynagradzania pracownika korzystającego z dodatkowych dni wolnych.
 

Prowadzący:
Barbara Tomaszewska

Doradca podatkowy, specjalizuje się w zagadnieniach prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, naliczania wynagrodzeń. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Podatków w Szkole Głównej Handlowej, Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu, Doradztwa podatkowego na Uniwersytecie Szczecińskiem. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Departamencie Kadr i Płac dużej korporacji ubezpieczeniowej. Obecnie od 2007 r. prowadzi firmę zajmującą się doradztwem i szkoleniami z dziedziny prawa pracy, podatków i ubezpieczeń. W ramach świadczonych usług udziela porad, przygotowuje opinie, sporządza wymaganą dokumentację z zakresu spraw kadrowych, spraw związanych z naliczaniem wynagrodzeń i ich administracją. Prowadzi szkolenia, wykłady, warsztaty praktyczne i kursy z prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, zarządzania wynagrodzeniami, naliczania wynagrodzeń i związanego z tym prawa podatkowego. Od wielu lat współpracuje z Wydawnictwem Wolters Kluwer, w zakresie pisania komentarzy, opinii, artykułów i odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i zagadnień związanych z podatkiem dochodowym.   Autor komentarza do Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, publikacji książkowej Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy (cz. I i II).  

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

21 czerwca 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Umowy o pracę od 26.04.2023 r.:
 • umowa o pracę na okres próbny po zmianach,
 • umowy na czas określony po zmianach, przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie umowy o pracę, zawiadomienie na piśmie reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy, uchylenie przepisów zgodnie z którymi pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie,
 • przyczyna wypowiedzenia - po stronie pracodawcy, pracownika, jak powinna być ustalona, jak udowodnić przyczynę wypowiedzenia, jaka przyczyna nie może uzasadniać wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy,
 • przyczyny, które nie mogą uzasadniać wypowiedzenie umowy o pracę.
2. Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy:
 • rozszerzona treść umowy o pracę,
 • rozszerzona informacja o warunkach zatrudnienia,
 • informowanie o warunkach pracy i płacy,
 • informowanie o wolnych stanowiskach pracy i procedurach awansu,
 • informowanie o szkoleniach organizowanych przez pracodawcę,
 • dodatkowe informacje przekazywane pracownikom delegowanym.
3. Informacja dodatkowa na praktycznych przykładach - zasady, jakie należy stosować sporządzając informację dla pracownika - instrukcja, co należy wpisać, a czego unikać, co oznacza fakt, iż można powołać się na przepisy.
 
4. Wnioski składane przez pracownika:
 • wniosek o zmianę warunków zatrudnienia,
 • wniosek o zastosowanie elastycznej organizacji czasu pracy,
 • zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej - rozliczenie wynagrodzenia pracownika korzystającego dni wolnych,
 • urlop opiekuńczy,
 • dwa dni opieki.
5. Wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik korzysta z dni wolnych.
Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail [email protected].All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-05-29