Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Umowy cywilnoprawne
Umowy w biznesie - jak je czytać i jak się zabezpieczać?

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy w zakresie najpopularniejszych umów w obrocie gospodarczym: umowy zlecenie, umowy o dzieło, umowy o współpracę/świadczenie usług oraz innych umów, jakie występują w codziennym obrocie.

Szkolenie rozpatruje wszystkie aspekty związane z funkcjonowaniem tych umów w obrocie gospodarczym. Szkolenie podejmuje również aspekty tych umów jako alternatywy do zatrudnienia na umowie o pracę.

W ramach szkolenia w części warsztatowej, prowadząca wspólnie z uczestnikami dokona przeglądu klauzul umownych specyficznych dla każdej umowy, klauzul umownych, które są uniwersalne dla wskazanych umów oraz na podstawie zadań-kazusów zostaną sporządzone poszczególne umowy.

Prowadzący:
Termin szkolenia:
Aleksandra Godek

Radca prawny, magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Swoje doświadczenie zdobywała zarówno w instytucjach państwowych, jak i kancelariach prawnych. Aktywny uczestnik konferencji naukowych na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim i lokalnym. Autorka publikacji z zakresu prawa podatkowego, finansów publicznych. Trener z zakresu kadr, umów gospodarczych oraz cudzoziemców, wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz wykładowca na aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.  

+ czytaj więcej

24 maja 2021

22 czerwca 2021

22 lipca 2021

18 sierpnia 2021

14 września 2021

12 października 2021

17 listopada 2021

2 grudnia 2021

Harmonogram:

08:30  –  logowanie uczestników

09:00  –  I część szkolenia

10.30  –  przerwa (15 minut)

10.45  –  II część szkolenia

12:30  –  przerwa (15 minut)

12:45  –  III część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Wprowadzenie do zagadnienia:

- charakterystyka umów cywilnoprawnych,

- prawo pracy a umowy cywilnoprawne - współczesne realia zatrudnienia,

2. Umowa zlecenie:

- elementy umowy zlecenie,

- ryzyka związane z umową zlecenie,

- specyfika umowy zlecenie w obrocie gospodarczym – zastosowanie,

porównanie, orzecznictwo.

3. Umowa o dzieło:

- elementy umowy o dzieło,

- ryzyka związane z umową zlecenie,

- specyfika umowy zlecenie w obrocie gospodarczym – zastosowanie,

porównanie, orzecznictwo.

4. Omówienie specyfiki umowy o współpracę/świadczenie usług:

- przepisy, które mają zastosowanie,

- dostosowanie klauzul umownych.

5. Omówienie klauzul umownych specyficznych bądź uniwersalnych dla umów cywilnoprawnych:

- kary umowne,

- odsetki,

- klauzula poufności,

- zakaz konkurencji,

- możliwości wypowiedzenia umowy,

- rozwiązanie umowy,

- rozwiązywanie polubowne sporów,

- opóźnienia w wykonaniu umowy,

- niewykonanie umowy,

- odpowiedzialność za szkody,

- ukryte opłaty,

- klauzule dotyczące innych umów: umowy dostawy, przechowania, najmu, dzierżawy itd. - jako uzupełnienie szkolenia*

*w tym zakresie możliwość zgłoszenia przez uczestników (przed szkoleniem) potrzeby o dodatkowe poruszenie tematów dotyczących umowy najmu bądź dzierżawy.

Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-05-11