Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Prawo pracy
Uprawnienia rodzicielskie, czyli jakie prawa mają rodzice?
 
Zapraszamy na szkolenie, w trakcie którego omówione zostaną najważniejsze uprawnienia związane z rodzicielstwem. Wśród wielu poruszanych zagadnień zajmiemy się m.in. urlopem ojcowskim, zwolnieniem od pracy z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem (2 dni albo 16 godzin), czy też skutkami obniżenia wymiaru czasu pracy przez osobę uprawnioną do urlopu wychowawczego. Wypunktujemy sytuacje, w których pracodawca - wbrew powszechnemu przekonaniu - może rozwiązać umowę o pracę z kobietą w ciąży. Zajmiemy się praktycznymi aspektami zatrudnienia rodziców dzieci do lat 4 (m.in. zakaz pracy w godzinach nadliczbowych, czy w porze nocnej). Postaramy się rozwiać wszystkie wątpliwości związane z przerwami na karmienie piersią (np. jak długo pracownica może korzystać z takich przerw? Czy można domagać się zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego karmienie piersią?). Zastanowimy się także nad prawnymi możliwościami łączenia działalności zarobkowej z korzystaniem przez pracownika z uprawnień rodzicielskich.
 
W trakcie zajęć będziemy opierać się nie tylko na obowiązującym stanie prawnym, lecz również skorzystamy z orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz z poglądów prezentowanych przez Państwową Inspekcję Pracy i Ministerstwo Pracy.
 
Prowadzący:
Termin szkolenia:
Michał Podsiedlik

Wieloletni pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, posiada doświadczenie zawodowe w charakterze rzecznika prasowego oraz w pracy w dziale kadr. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa pracy (przede wszystkim czas pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, a ponadto również m.in. nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy, urlopy wypoczynkowe, uprawnienia związane z rodzicielstwem, mobbing i nierówne traktowanie w zatrudnieniu, dokumentacja pracownicza) dla rozmaitych grup odbiorców (m.in. osoby kierujące pracownikami, pracownicy działów kadr, społeczni inspektorzy pracy, studenci). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie, a także studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

+ czytaj więcej

22 listopada 2021

21 grudnia 2021

Harmonogram:

08:30 - logowanie uczestników

09:00 - I część szkolenia

10.30 - przerwa (10 minut)

10.40 - II część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Uprawnienia kobiet w ciąży:
 
1. Czy kobieta w ciąży może być zatrudniona w równoważnym czasie pracy bądź w godzinach nadliczbowych?
2. Jakie są rodzaje prac wzbronionych kobietom w ciąży?
3. Przedłużenie umowy do dnia porodu - kiedy jest to uprawnienie pracodawcy, a kiedy taki skutek następuje z mocy prawa?
4. W jakich sytuacjach pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z kobietą w ciąży?
 
II. Uprawnienia rodziców dziecka do lat 4:
 
1. Możliwość pracy rodzica dziecka do lat 4 w godzinach nadliczbowych, porze nocnej lub delegowania poza stałe miejsce pracy - czy oboje rodzice mogą korzystać z takiego uprawnienia?
2. Jak często należy aktualizować informację pracownika dotyczącą zgody (lub jej braku) na pracę w godzinach nadliczbowych lub porze nocnej?
3. W jakiej formie, gdzie i jak długo przechowywać zgodę (lub jej brak) na pracę w godzinach nadliczbowych lub w porze nocnej?
 
III. Urlop ojcowski:
 
1. Jak długo można korzystać z urlopu ojcowskiego?
2. W jakim terminie należy złożyć wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego?
3. Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu ojcowskiego?
4. W jaki sposób zaznaczyć w świadectwie pracy informację o korzystaniu z urlopu ojcowskiego?
 
IV. Obniżenie wymiaru czasu pracy:
 
1. Kto może złożyć wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy?
2. Maksymalny termin korzystania z obniżonego etatu. Czy obniżony wymiar czasu pracy wpływa na długość urlopu wychowawczego?
3. Kiedy należy poinformować pracodawcę o chęci skorzystania z obniżonego etatu? Czy pracodawca może odmówić zgody na obniżenie etatu?
4. Czy i w jakim terminie pracownik może zrezygnować z pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy?
5. Czy pracownica pracująca w obniżonym wymiarze czasu pracy może jednocześnie korzystać z przerw na karmienie piersią?
6. Czy pracownikowi korzystającemu z obniżonego wymiaru czasu pracy należy proporcjonalnie zmniejszyć wymiar urlopu wypoczynkowego?
7. Na czym polega ochrona przed rozwiązaniem umowy z pracownikiem pracującym na podstawie obniżonego wymiaru czasu etatu?
 
V. Urlop wychowawczy:
 
1. W jakim terminie należy złożyć wniosek o urlop wychowawczy? Czy pracodawca może odmówić udzielenia takiego urlopu?
2. Jak długo można korzystać z urlopu wychowawczego? Na ile części można podzielić taki urlop?
3. Z jakim wyprzedzeniem należy poinformować pracodawcę o rezygnacji z urlopu wychowawczego?
4. Czy możliwe jest łączenie urlopu wychowawczego z pracą zarobkową? Kiedy pracodawca ma prawo wezwać do pracy osobę korzystającą z takiego urlopu?
5. W jakich sytuacjach pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem korzystającym z urlopu wychowawczego?
 
VI. Przerwy na karmienie piersią:
 
1. Jak długo pracownica może korzystać z przerw na karmienie?
2. Czy pracodawca może domagać się zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego karmienie piersią?
3. Czy w ewidencji czasu pracy należy uwzględniać przerwy na karmienie?
 
VII. Zwolnienie od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14 (2 dni albo 16 godzin - art. 188 Kodeksu pracy):
 
1. Czy liczba dzieci ma wpływ na wymiar zwolnienia od pracy?
2. Do jakiej liczby godzin zwolnienia ma prawo pracownik, jeżeli w trakcie roku nastąpi zmiana wymiaru czasu pracy?
3. Jak często należy aktualizować informację pracownika o korzystaniu (lub nie) ze zwolnienia z art. 188 Kodeksu pracy?
4. Jak w ewidencji czasu pracy zaznaczać korzystanie ze zwolnienia od pracy z art. 188 na część dnia pracy?
Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-10-25