Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Urlop niepełnoetatowca w wymiarze proporcjonalnym
17 sierpnia 2009
Pomimo że reguły ustalania wymiaru proporcjonalnego pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy pozostają niezmienione od kilku lat w praktyce ustalenie uprawnień urlopowych pracownika nastręcza wiele problemów. Zazwyczaj błędy popełniane przez pracodawcę skutkują zaniżeniem uprawnień urlopowych, co skutkuje zazwyczaj dość nieprzyjemnymi konsekwencjami podczas kontroli. Wątpliwości biorą się natomiast stąd, że zgodny z prawem sposób ustalenia urlopu proporcjonalnego premiuje niejako zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Wydaje się , że reguły, których powinniśmy się trzymać, są dość czytelne. Po pierwsze, powinniśmy ustalić wymiar urlopu przysługującego pracownikowi w niepełnym wymiarze czasu pracy w roku kalendarzowym, a więc 20 bądź 26 dni, które należy następnie pomnożyć przez część etatu, w której jest zatrudniony pracownik. Jeśli otrzymana wartość jest ułamkiem to musimy pamiętać, że zgodnie z art. 154 par. 2 Kodeksu pracy – niepełny dzień urlopu zaokrąglamy w górę do pełnego dnia.

W przypadku zatrudnienia, które trwa niepełny rok kalendarzowy, tak ustalony wymiar urlopu wypoczynkowego (ustalony dla całego okresu zatrudnienia) musimy odnieść proporcjonalnie do faktycznego okresu zatrudnienia. Powinniśmy więc podzielić ustalony wymiar urlopu pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy przez 12 (miesięcy), a następnie pomnożyć przez liczbę miesięcy faktycznego zatrudnienia pracownika. W tym miejscu musimy jednak pamiętać o dwóch zaokrągleniach – zaokrągleniu niepełnego miesiąca zatrudnienia w górę do pełnego (o ile pracownik nie pracował wcześniej w danym miesiącu u innego pracodawcy) oraz zaokrągleniu niepełnego dnia urlopu wypoczynkowego pracownika w górę do pełnego dnia.

Ustalmy więc uprawnienia urlopowe pracownika, który pracował w wymiarze ¼ etatu od 1 marca br. do 14 sierpnia br., którego staż pracy uprawnia do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni w roku kalendarzowym. Z uwagi jednak na zatrudnienie w wymiarze ¼ etatu pracownikowi w roku kalendarzowym będzie przysługiwał urlop w wymiarze 7 dni (26 x ¼ = 6,5 dnia, ale po dokonaniu zaokrąglenia będzie to już 7 dni).

Ustalając uprawnienia urlopowe pracownika musimy jednak uwzględnić również to, że zatrudnienia nie trwa pełnego roku kalendarzowego. W tym celu należy obliczyć wymiar urlopu proporcjonalnego do okresu zatrudnienia w trakcie roku, przyjmując, że jeden miesiąc odpowiada 1/12 roku kalendarzowego oraz że niepełny miesiąc zatrudnienia zaokrąglamy w górę do pełnego dnia. Powinniśmy więc 7 (dni) podzielić przez 12 (miesięcy), co nam pozwoli ustalić 1/12 urlopu wypoczynkowego pracownika (0,58 dnia), a następnie pomnożyć to przez liczbę miesięcy zatrudnienia pracownika, czyli w naszym przypadku przez 6. Pracownik nabył w okresie zatrudnienia prawo do 3,48 dnia urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym, ale z uwagi na brzmienie art. 155 3 § 1 Kodeksu pracy musimy zaokrąglić niepełny dzień urlopu w górę do pełnego dnia. Urlop proporcjonalny pracownika w podanym przykładzie wyniesie więc 4 dni.
 

pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2018-01-23