Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Urlop ojcowski w czasie korzystania z uprawnienia do pracy w obniżonym wymiarze czas pracy
9 marca 2018
Zamierzam skorzystać z uprawnienia do pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy. Czy w czasie korzystania z tego uprawnienia przysługuje mi urlop ojcowski w wymiarze 14 dni?

Odpowiedź:

Przepis art. 1867 § 1 k.p. przyznaje pracownikom uprawnionym do urlopu wychowawczego prawo do obniżenia wymiaru czasu pracy, w czasie, w którym mogliby korzystać z urlopu wychowawczego. Zmniejszenie wymiaru zatrudnienia może nastąpić do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy.      

Obniżenie wymiaru czasu pracy następuje na pisemny wniosek pracownika złożony na 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy. Jeżeli wniosek zostałby złożony bez zachowania w/w terminu, pracodawca obniża wymiar czasu pracy nie później niż z upływem 21 dni od dnia złożenia wniosku. Pracodawca związany jest wnioskiem pracownika i ma obowiązek go uwzględnić.

Do wniosku załącza się dokumenty określone w § 24 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz. U. z 2015 r., poz. 2243).

W wyniku złożenia wniosku o obniżenie czasu pracy wymiar etatu, w jakim pracownik jest zatrudniony, ulega odpowiedniemu zmniejszeniu. Nie może on być jednak niższy niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy.

Wydaje się, iż należy uznać za dopuszczalne skorzystanie z urlopu ojcowskiego przez pracownika-ojca, który korzysta z uprawnienia do pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy. Pracownik korzystający z uprawnienia z art. 1867 § 1 k.p. świadczy pracę, tyle że na część etatu.

W stosunku do pracownika chcącego skorzystać z prawa do urlopu ojcowskiego w okresie pracy w obniżonym wymiarze czasu może jednak zostać podniesiony zarzut nadużycia prawa. W tym samym czasie ten sam pracownik korzysta bowiem z dwóch różnych uprawnień związanych z rodzicielstwem.

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2020-06-05