Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Urlop rodzicielski dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą
22 lipca 2013

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą nie ma prawa do urlopu rodzicielskiego, bowiem jest takie uprawnienie przysługujące wyłącznie osobie zatrudnionej na podstawie stosunku pracy. Nie oznacza to jednak, że tak osoba jest pozbawiona prawa do zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego.

Osoby ubezpieczone niebędące pracownikami, a podlegające ubezpieczeniu chorobowemu m.in. osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące, osoby wykonujące umowy-zlecenia, osoby z nimi współpracujące, mogą skorzystać z zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego. Może to nastąpić po złożeniu do podmiotu wypłacającego zasiłek macierzyński wniosku o wypłatę zasiłku za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego. Powinno to nastąpić przed rozpoczęciem wypłaty zasiłku macierzyńskiego za te okresy. Dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących właściwa będzie terenowa jednostka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ustalona z uwagi na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej). Prawo do zasiłku macierzyńskiego we wspomnianych powyżej okresach ustalać będzie w tej sytuacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych na pisemny wniosek ubezpieczonego składany w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu (dotychczas okres ten wynosił 7 dni).

Zobacz szkolenia:

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2018-01-23