Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Prawo pracy
Urlop rodzicielski, zasiłek macierzyński i inne uprawnienia rodziców po zmianach od 26.04.2023 r. - warsztaty

Dnia 26 kwietnia 2023 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 641). Nowelizacja wprowadza zmiany przepisów, których celem jest ułatwienie pracownikom będącym rodzicami lub opiekunami godzenia życia zawodowego z rodzinnym. Wśród wielu zmian są te dotyczące urlopu rodzicielskiego i zasiłku macierzyńskiego przysługującego za okres urlopu rodzicielskiego.

Na szkoleniu omówione zostaną wprowadzone nowości i związane z nimi wątpliwości związane z dzieleniem się prawem do urlopu rodzicielskiego, zasadami korzystania z wydłużonego wymiaru urlopu przez pracowników, którzy na dzień wejścia w życie przepisów korzystali z prawa do urlopu rodzicielskiego lub mieli do niego prawo.

Podczas zajęć przeanalizowane zostanie także prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego przysługujące rodzicom świadczącym pracę na podstawie umowy zlecenia lub prowadzącym pozarolniczą działalność.

Prowadzący:
Barbara Tomaszewska

Doradca podatkowy, specjalizuje się w zagadnieniach prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, naliczania wynagrodzeń. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Podatków w Szkole Głównej Handlowej, Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu, Doradztwa podatkowego na Uniwersytecie Szczecińskiem. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Departamencie Kadr i Płac dużej korporacji ubezpieczeniowej. Obecnie od 2007 r. prowadzi firmę zajmującą się doradztwem i szkoleniami z dziedziny prawa pracy, podatków i ubezpieczeń. W ramach świadczonych usług udziela porad, przygotowuje opinie, sporządza wymaganą dokumentację z zakresu spraw kadrowych, spraw związanych z naliczaniem wynagrodzeń i ich administracją. Prowadzi szkolenia, wykłady, warsztaty praktyczne i kursy z prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, zarządzania wynagrodzeniami, naliczania wynagrodzeń i związanego z tym prawa podatkowego. Od wielu lat współpracuje z Wydawnictwem Wolters Kluwer, w zakresie pisania komentarzy, opinii, artykułów i odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i zagadnień związanych z podatkiem dochodowym.   Autor komentarza do Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, publikacji książkowej Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy (cz. I i II).  

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

19 października 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Urlop rodzicielski po zmianach od 26.04.2023 r. (nowy wymiar urlopu rodzicielskiego, zasady korzystania z urlopu rodzicielskiego, podział urlopu na części, 9 tygodni urlopu rodzicielskiego).
 
2. Urlop rodzicielski - zasady udzielania.
 
3. Urlop rodzicielski dla rodziców, którzy wykorzystali część urlopu przed 26.04.2023 r.
 
4. Zasiłek macierzyński po zmianach od 26.04.2023 r.: 
 • przepisy przejściowe, 
 • wniosek o wypłacenie zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze,
 • wysokość zasiłku macierzyńskiego, gdy rodzice korzystają jednocześnie z urlopu rodzicielskiego,
 • wniosek o ustalenie nowej podstawy zasiłku macierzyńskiego.
5. Urlop rodzicielski i zasiłek macierzyński, gdy rodzice korzystają jednocześnie z urlopu rodzicielskiego.
 
6. Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą, wydłużenie urlopu rodzicielskiego.
 
7. Zasiłek macierzyński w okresie łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą.
 
8. Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego.
 
9. Urlop macierzyński, rodzicielski dla pracownika, który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, dla pracownika, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka.
 
10. Urlop ojcowski - szczególne przypadki
.
11. Dopuszczenia pracownika do pracy po urlopach związanych z rodzicielstwem.
 
12. Zmiany dotyczące urlopu wychowawczego i obniżonego wymiaru czasu pracy.
 
13. Dodatkowe dni wolne:
 • zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej - rozliczenie wynagrodzenia pracownika korzystającego dni wolnych,
 • urlop opiekuńczy,
 • dwa dni opieki.
14. Uprawnienia, z których może korzystać tylko jeden z rodziców.
 
15. Wydłużenie okresu, w którym pracownik wychowujący dziecko może wyrazić zgodę m.in. na pracę nadliczbową.
 
16. Prawo do złożenia wniosku o elastyczną organizację czasu pracy - obowiązki pracodawcy, wątpliwości.
 
17. Ochrona pracowników korzystających z uprawnień związanych z rodzicielstwem.
 
18. Zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego przysługujący rodzicom świadczącym pracę na podstawie umowy zlecenia.

19. Zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego przysługujący rodzicom prowadzącym działalność gospodarczą.

Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail [email protected].All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-09-28