Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Urlop wychowawczy zaraz po wykorzystaniu urlopu rodzicielskiego a podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
14 maja 2023
Pierwszym urlopem przysługującym po urodzeniu dziecka jest urlop macierzyński. Następnie rodzice dziecka nabywają prawo do urlopu rodzicielskiego. Jeżeli nadal muszą osobiście zajmować się dzieckiem, mogą kontynuować opiekę nad pociechą na urlopie wychowawczym.

Jeżeli w trakcie udzielonego urlopu wychowawczego rodzic nie będzie posiadał innych tytułów do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, obowiązkowym tytułem do tych ubezpieczeń będzie urlop wychowawczy. W przypadku każdego z urlopów związanych z rodzicielstwem składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansowane są przez budżet państwa, a w trakcie urlopu wychowawczego finansowanie budżetowe dotyczy również składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych stanowi kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty rocznej podstawy wymiaru składek. Jednocześnie nie może być ona wyższa niż średni przeciętny przychód z 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie urlopu oraz niższa niż 75% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym. Jednak, jeśli osoba jest zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy, podstawa ta nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych od stycznia do grudnia 2023 roku nie może być:

  • od stycznia do grudnia 2023 r. wyższa niż 4 161,00 zł, tj. 60% z 6 935 zł (zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2022 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2023 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia oraz
  • od stycznia do czerwca 2023 r. niższa niż 2 617,50 zł, tj. 75% z 3 490 zł (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. i
  • od lipca do grudnia 2023 r. niższa niż 2 700,00 zł, tj. 75% z 3 600 zł (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.
Powstaje więc pytanie, jakie przychody uwzględnić w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu urlopu wychowawczego, jeśli przez ostatnie 12 miesięcy ubezpieczony przebywał na urlopach macierzyńskim i rodzicielskim i nie osiągał przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe. W takiej sytuacji podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe będzie stanowiła kwota przychodu zagwarantowanego zgodnie z umową o pracę u pracodawcy, który udzielił urlopu wychowawczego. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oblicza się na nowo, jeżeli w okresie przebywania na urlopie wychowawczym wystąpiła przerwa (powrót do pracy) trwająca co najmniej 3 miesiące kalendarzowe.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-05-29