Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Prawo pracy
Urlopy macierzyńskie, rodzicielski i ojcowski - w aspekcie kadrowym i płacowym

Szkolenie łączy część kadrową, związaną z ustalaniem uprawnień i dokumentowaniem prawa do świadczeń, z częścią płacową w zakresie rozliczania zasiłków macierzyńskich oraz przygotowywania deklaracji rozliczeniowych ZUS RSA i ZUS RCA.

 

Prowadzący:
Termin szkolenia:
Agnieszka Łapińska

Praktyk - od ponad 10 lat prowadzi szkolenia i doradza firmom oraz biurom rachunkowym, w zakresie polityki zatrudnienia i wynagradzania. Autorka stacjonarnych i elearningowych kursów i szkoleń z tematyki kadr i płac. Przeprowadziła ponad 3000 godzin szkoleniowych, przeszkoliła ponad 4000 osób. W swoich szkoleniach pokazuje jak teorię przekuć na praktykę. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowej Psychologii w Zarządzaniu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

+ czytaj więcej

13 maja 2021

17 czerwca 2021

17 sierpnia 2021

11 października 2021

Harmonogram:

08:30  -  logowanie uczestników

09:00  -  I część szkolenia

10.30  -  przerwa (15 minut)

10.45  -  II część szkolenia

12:30  -  przerwa (15 minut)

12:45  -  III część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Urlop macierzyński:
 
1. Urlop dla matki dziecka:
 • prawo do urlopu przed porodem,
 • wymiar urlopu macierzyńskiego (podstawowy, w przypadku urodzenia dziecka w trakcie urlopu wychowawczego, w przypadku urodzenia dziecka martwego lub śmierci dziecka, w przypadku oddania dziecka),
 • zasady przerywania urlopu w związku z hospitalizacją dziecka,
 • zasady rezygnacji z urlopu na rzecz ojca lub innego członka rodziny w związku z chorobą matki.
2. Urlop macierzyński dla ojca dziecka:
 • w związku z przekazaniem części urlopu przez matkę,
 • w związku z hospitalizacją lub chorobą matki dziecka,
 • w związku ze śmiercią matki dziecka,
 • w związku z porzuceniem dziecka przez matkę,
 • w związku z podjęciem zatrudnienia przez matkę niebędącą ubezpieczoną.
3. Urlop macierzyński dla najbliższego członka rodziny.
 
II. Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego - zasady nabywania prawa i wykorzystywania przez rodziców przysposabiających.
 
III. Urlop rodzicielski:
 
1. Wymiar i zasady udzielania w przypadku wnioskowania łącznie z macierzyńskim i w przypadku wnioskowania cząstkowego.
 
2. Łączenie pracy z urlopem rodzicielskim.
 
IV. Urlop ojcowski - zasady udzielania i wymiar.
 
V. Rozliczanie świadczeń z tytułu macierzyństwa na liście płac:
 
1. Wysokość zasiłku brutto w zależności od rodzaju świadczenia i trybu wnioskowania.
 
2. Zasady wyrównywania zasiłku.
 
VI. Zasady rozliczania urlopów macierzyńskich w miesięcznych deklaracjach rozliczeniowych ZUS RSA i ZUS RCA.

 

Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-05-11