Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Prawo pracy
Urlopy macierzyńskie, rodzicielski i ojcowski - w aspekcie kadrowym i płacowym z uwzględnieniem zmian od 2023 roku

Szkolenie łączy część kadrową związaną z ustalaniem uprawnień i dokumentowaniem prawa do świadczeń z częścią płacową w zakresie rozliczania zasiłków macierzyńskich oraz przygotowywania deklaracji rozliczeniowych ZUS RSA i ZUS RCA.

Prowadzący:
Agnieszka Łapińska

Praktyk - od ponad 10 lat prowadzi szkolenia i doradza firmom oraz biurom rachunkowym, w zakresie polityki zatrudnienia i wynagradzania. Autorka stacjonarnych i elearningowych kursów i szkoleń z tematyki kadr i płac. Przeprowadziła ponad 3000 godzin szkoleniowych, przeszkoliła ponad 4000 osób. W swoich szkoleniach pokazuje jak teorię przekuć na praktykę. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowej Psychologii w Zarządzaniu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

11 grudnia 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Urlop macierzyński:

1. Urlop dla matki dziecka:

a. prawo do urlopu przed porodem,
b. wymiar urlopu macierzyńskiego (podstawowy, w przypadku urodzenia dziecka w trakcie urlopu wychowawczego, w przypadku urodzenia dziecka martwego lub śmierci dziecka, w przypadku oddania dziecka),
c. zasady przerywania urlopu w związku z hospitalizacją dziecka,
d. zasady rezygnacji z urlopu na rzecz ojca lub innego członka rodziny w związku z chorobą matki.

2. Urlop macierzyński dla ojca dziecka:

a. w związku z przekazaniem części urlopu przez matkę,
b. w związku z hospitalizacją lub chorobą matki dziecka,
c. w związku ze śmiercią matki dziecka,
d. w związku z porzuceniem dziecka przez matkę,
e. w związku z podjęciem zatrudnienia przez matkę niebędącą ubezpieczoną.

3. Urlop macierzyński dla najbliższego członka rodziny.

II. Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego - zasady nabywania prawa i wykorzystywania przez rodziców przysposabiających.

III. Urlop rodzicielski:

a. wymiar i zasady udzielania,
b. łączenie pracy z urlopem rodzicielskim.

IV. Urlop ojcowski - zasady udzielania i wymiar.

V. Rozliczanie świadczeń z tytułu macierzyństwa na liście płac:

a. wysokość zasiłku brutto w zależności od rodzaju świadczenia i trybu wnioskowania,
b. zasady wyrównywania zasiłku.

VI. Zasady rozliczania urlopów macierzyńskich i rodzicielskich w miesięcznych deklaracjach rozliczeniowych ZUS RSA i ZUS RCA.

Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail [email protected].All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-09-28