Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: ZUS, Urlopy
Urlopy związane z rodzicielstwem, a rozliczenia z ZUS w 2022 r. oraz prognozowane zmiany w zasadach udzielania urlopów i wysokości świadczeń

Szkolenie skierowane do pracowników działów kadrowo-płacowych oraz biur rachunkowych i centrów rozliczeniowych prowadzących obsługę płatników składek w zakresie ZUS.

Na szkoleniu zostaną przedstawione zasady dokonywania zgłoszeń oraz deklarowania składek i rozliczenia z ZUS, jak również najistotniejsze kwestie przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłków z tytułu urlopów związanych z rodzicielstwem udzielanych przez pracodawców.

Ponadto zostaną omówione prognozowane zmiany w udzielaniu urlopów macierzyńskiego, rodzicielskiego i ojcowskiego związane z wprowadzeniem dyrektywy unijnej dotyczącej rodzicielstwa.

Prowadzący:
Specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Wieloletni praktyk z zakresu ustalania uprawnień oraz wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

26 sierpnia 2022

09.00 - 12.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Urlopy związane z rodzicielstwem - podleganie ubezpieczeniom - zbiegi z innymi tytułami do ubezpieczeń:

 • Urlop macierzyński jako tytuł do ubezpieczeń - zgłoszenie do ubezpieczeń i deklarowanie składek z tytułu przebywania na urlopie macierzyńskim.
 • Urlop wychowawczy jako tytuł do ubezpieczeń - zgłoszenie do ubezpieczeń i deklarowanie składek z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym.
 • Zbiegi tytułu do ubezpieczeń - urlop macierzyński i wychowawczy, a inne tytuły do ubezpieczeń (m.in.  umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, doktoranci, pozarolnicza działalność gospodarcza, działalność rolnicza, prawo do emerytury i renty oraz inne przypadki).
 • Podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie macierzyńskim i urlopie wychowawczym.

2. Zasiłek macierzyński za okres urlopów związanych z rodzicielstwem:

 a) Uprawnienia do zasiłku macierzyńskiego:

 • Urlop macierzyński - kiedy przysługuje w krótszym wymiarze.
 • Urlop rodzicielski - na co zwrócić uwagę, by nie doprowadzić do nadpłaty zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego.
 • Wydłużenie urlopów, skrócenie okresu urlopu, przerwa w urlopach związanych z rodzicielstwem i wstrzymanie wypłaty zasiłku macierzyńskiego.
 • Rezygnacja z urlopu, dzielenie się urlopami związanymi z rodzicielstwem przez rodziców dziecka, odroczenie urlopu rodzicielskiego, praca w trakcie urlopów związanych z rodzicielstwem.
 • Urlop ojcowski.

b) Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego - kiedy wymaga przeliczenia, kiedy jest ustalana na nowo, podstawa wymiaru zasiłku po powrocie z wydłużonego urlopu rodzicielskiego.

3. Urlop wychowawczy:

a) Ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne osób przebywających na urlopie wychowawczym:

 • Zasady wyliczenia podstawy wymiaru składek.
 • Minimalne wynagrodzenie w podstawie wymiaru składek.
 • Które składniki stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe?
 • Nieobecność usprawiedliwiona w podstawie wymiaru składek.
 • Zasady uzupełniania wynagrodzenia zmiennego w podstawie wymiaru składek.
 • Jakie składniki wynagrodzenia wliczyć do podstawy wymiaru składek?
 • Składniki zmienne (nagrody, premie, dodatki, umowy cywilnoprawne w podstawie wymiaru składek).
 • Zmiana wymiaru czasu pracy, ustanie prawa do składnika wynagrodzenia, a ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
 • Kiedy podstawę ustalić ponownie?

4. Uprawnienia do zasiłków w trakcie urlopów związanych z rodzicielstwem.

5. Deklarowanie składek oraz składanie dokumentów rozliczeniowych w ZUS z tytułu urlopów związanych z rodzicielstwem - RCA, RSA i kody przerwy, kiedy pracownik nie podlega ubezpieczeniom w związku z udzielonym urlopem wychowawczym

6. Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych osób powracających z urlopów związanych z rodzicielstwem - jak stosować zwolnienie z opłacania składek w różnych przypadkach, a kiedy zwolnienie nie przysługuje.

7. Urlop wypoczynkowy i bezpłatny - wpływ na ustalenie uprawnień i podstawę wymiaru świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

8. Planowane zmiany dotyczące udzielania urlopów związanych z rodzicielstwem oraz wysokość wypłacanego zasiłku - czyli co nas czeka w związku z wdrożeniem dyrektywy rodzicielskiej.

Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.



All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-07-01