Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Ustalenie wymiaru urlopu proporcjonalnego pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy
8 sierpnia 2013

Prawidłowe ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy sprawia trudności wielu pracodawcom.

Przy ustalaniu wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy należy przede wszystkim pamiętać, iż wymiar urlopu ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy takiego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu należny pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, a następnie zaokrąglając niepełny dzień urlopu w górę do pełnego dnia (art. 154 § 2 kodeksu pracy). Innymi słowy w pierwszej kolejności należy ustalić wymiar urlopu dla pełnego etatu (20 lub 26 dni). Następnie należy pomnożyć wymiar urlopu przysługujący przy zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy przez obowiązujący pracownik wymiar czasu pracy, np.: ¼ etatu x 26 dni = 6,5 dnia. W ten sposób uzyskany wynik trzeba zaokrąglić w górę do pełnego dnia (a zatem 7 dni urlopu) i przeliczyć urlop na godziny: 7 dni x 8 godzin = 56 godzin. Zatem pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy (¼ etatu) ma prawo do 7 dni (56 godzin) urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym, jeżeli oczywiście jest uprawniony do kolejnego urlopu, a nie jest pracownikiem rozpoczynającym dopiero pracę zawodową.

W przypadku ustania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego, wymiar urlopu wypoczynkowego będzie ulegał proporcjonalnemu pomniejszeniu w stosunku do okresu zatrudnienia, tak jak w przypadku pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy. Zatem pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy (¼ etatu), który ma prawo do kolejnego urlopu w wymiarze 26 dni, a którego stosunek pracy ustał w maju, ma prawo do 3 dni urlopu wypoczynkowego (5/12 x 7 = 2,91 – 3 dni po dokonaniu zaokrąglenia), co po przeliczeniu na godziny daje 24 godziny (3x8 = 24).

Jeżeli zatem pracownik nie wykorzystałby przysługującego mu urlopu wypoczynkowego w wymiarze 3 dni (24 godzin), pracodawca powinien mu wypłacić ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany w naturze urlop wypoczynkowy. Podkreślenia wymaga, że ekwiwalent pieniężny powinien być wypłacony w dniu ustania stosunku pracy, a nie w terminie wypłaty wynagrodzenia, chyba że oczywiście data ta akurat pokryje się z datą ustania stosunku pracy. Jeżeli zatem stosunek pracy ustaje z dniem 31 maja, a wynagrodzenie jest wypłacane 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego, to ekwiwalent za niewykorzystany w naturze urlop wypoczynkowy należy wypłacić dnia 31 maja.

Zobacz szkolenia:

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2018-01-23