Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Ekologia i ochrona środowiska
,,Ustawa plastikowa" - wytyczne Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady - SUP, ROP, Plastic Tax - nowe zmiany dla przedsiębiorców w Polsce

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów i tworzyw sztucznych na środowisko wprowadziła obowiązek implementacji owych założeń do prawodawstwa każdego kraju członkowskiego UE do 03 lipca 2021 r.

W Polsce projekt nowej ustawy z dnia 06 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw1), 2) jest ciągle w Centrum Legislacji i nie został jeszcze opublikowany ze względu na wiele niejasności. Ministerstwo Środowiska wskazuje rok 2023 jako datę „ostateczną” dla zatwierdzenia „ustawy plastikowej”.

Projekt nowej ustawy wskazuje na wprowadzenie nowych obowiązków dla Wprowadzających produkty jednorazowe z tworzyw sztucznych (Producenci, Importerzy) i opakowań jednorazowych z tworzyw sztucznych.

Ustawa SUP nakłada nowe formy zobowiązań w postaci:

 • opłaty corocznej,
 • opłaty od Nabywającego,
 • realizację Kampanii Edukacyjnych,
 • oznakowanie produktów,
 • raportowanie, sprawozdawczość w BDO,
 • prowadzenie ewidencji.

Drugi projekt ustawy 02 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw1), 2), 3) zapowiada wprowadzenie m.in.: podwyższonej opłaty produktowej  za wprowadzanie opakowań na rynek, przekształcenie Organizacji Odzysku w Organizacje Odpowiedzialności Producentów, podział opakowań przeznaczonych do produktów dla gospodarstw domowych i opakowań dla przemysłu, wprowadzenie systemu kaucyjnego dla opakowań.

ROP (Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta) oznacza odpowiedzialność Producenta za wprowadzane przez siebie produkty na rynek przez cały „cykl życia produktu”, czyli od momentu projektowania, procesów produkcyjnych, pakowania, sprzedaży aż do momentu zagospodarowania tego produktu i odpadów, które zostaną wytworzone.

W rozumieniu ustawy Pierwszym Wprowadzającym produkt czy opakowanie jest sam Producent (mający zakład produkcyjny w Polsce; bądź Podmiot, który produkuje towary na terytorium UE lub poza UE w celu ich późniejszej sprzedaży w Polsce) i Importer produktów i produktów w opakowaniach.

ROP odwołuje się do gospodarki o obiegu zamkniętym i założeniach Europejskiego Zielonego Ładu.

Szkolenie kierowane jest dla osób odpowiedzialnych za wprowadzanie produktów, opakowań i produktów w opakowaniach na rynek (ekoprojektowanie, ekozarządzanie), osób zajmujących się sprawami ochrony środowiska w firmie.

Celem szkolenia jest przedstawienie założeń 2 projektów ustaw dotyczących implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów i tworzyw sztucznych na środowisko.

Przygotowanie firm do zapowiadanych zmian, które mają wejść w życie - „projektowanie działań” , „programowanie procesów” zgodnie z wytycznymi.

Prowadzący:
Zofia Klaszyńska

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego w firmach z 12-letnim stażem. Doświadczony ekspert w weryfikacji obowiązków i wymagań prawnych dla Podmiotów korzystających ze środowiska w obszarach: emisji gazów i pyłów do atmosfery, gospodarki wodno-ściekowej, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii, wpisu do baz KOBIZE, CRO, BDO. Od wielu lat związany zawodowo z branżą odpadów produkcyjnych, przemysłowych niebezpiecznych. Pełnomocnik ds. systemu zarządzania środowiskiem, Weryfikator systemu EMAS, Specjalista ds. odpadów niebezpiecznych. Doradca i konsultant Prawa Ochrony Środowiska. Prowadząc własną firmę konsultingową, na co dzień spotyka się z przedsiębiorcami, którym poprzez audyty, szkolenia i udział w kontrolach pomaga w spełnianiu wszystkich aktualnych wymogów ochrony środowiska.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

14 listopada 2023

09.30 - 14.30

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Obowiązki Podmiotów wprowadzających opakowania:

 • Charakterystyka opakowań - kiedy mamy do czynienia z opakowaniem?
 • Rodzaje opakowań - jednorazowego i wielokrotnego użytku, opakowania wielomateriałowe.
 • Opakowania po środkach niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin, opakowania po środkach niebezpiecznych innych niż środki ochrony roślin.
 • Kiedy następuje wprowadzanie opakowań do obrotu?
 • Jak prowadzić ewidencję opakowań wprowadzonych na rynek, wytworzonych, wywiezionych/przywiezionych wraz z produktem?

2. Wprowadzanie produktów i opakowań jednorazowych z tworzywa sztucznego:

 • Podstawa prawna przepisów SUP - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z 5 czerwca 2019 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko.
 • Obowiązki wynikające z przepisów SUP:

- opakowania i produkty podlegające pod przepisy a BDO.

- opłata coroczna,

- opłata od Nabywającego,

- realizacja Kampanii Edukacyjnych,

- oznakowanie produktów,

- raportowanie, sprawozdawczość w BDO,

- prowadzenie ewidencji.

 • Zakaz wprowadzania produktów z tworzywa sztucznego (lista produktów, kary).
 • Nowa rejestracja Podmiotów w BDO (opłata od Nabywającego).

3. ROP (Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta):

 • „Życie produktu” i zmiana hierarchii postępowania z odpadami u Producentów (Gospodarka obiegu zamkniętego, Zielony Ład).
 • Opłata opakowaniowa i opłata produktowa - nowe propozycje zmian w obliczaniu stawek.
 • System kaucyjny dla opakowań - zasada działania.
 • Organizacje Odpowiedzialności Producentów - przekształcenie Organizacji Odzysku Opakowań.

4. Plastic - Tax - podatek od plastiku.

Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail [email protected].All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-09-28