Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy i zmiana wysokości należnego świadczenia
25 kwietnia 2023
Ubezpieczonemu, który doznał wypadku przy pracy przysługują świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego. Może się zdarzyć tak, że płatnik będzie musiał wypłacić ubezpieczonemu należne świadczenie, a procedura związana z oceną, czy dane zdarzenie powinno zostać zakwalifikowane jako wypadek przy pracy nie zostanie zakończona. W takiej sytuacji zapewne zaistnieje konieczność skorygowania dokumentów rozliczeniowych.

Jak wynika z treści art.  92 § 1 pkt 1 kodeksu pracy za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu. Po wskazanym okresie ubezpieczonemu niezdolnemu do pracy przysługiwać będą świadczenia a ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Jeśli jednak przyczyną niezdolności do pracy jest wypadek przy pracy to ubezpieczonemu już od pierwszego dnia należny jest zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego w wysokości odpowiadającej 100% podstawy jego wymiaru.

Jeżeli pracodawca wypłaci wynagrodzenie za czas choroby, podczas gdy w ostatecznym rozrachunku ubezpieczony powinien otrzymać świadczenie z ubezpieczenia wypadkowego, to będzie on zmuszony do skorygowania dokumentów składanych do ZUS. Powinien uznać wypłacone wynagrodzenie chorobowe jako zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego (zmiana kodu przerwy z 331 na 314). Ponadto może pojawić się konieczność dokonania dopłaty zasiłku. Wypłacona kwota powinna zostać rozliczona w ciężar składek. Natomiast w przypadku, gdy kwota uprzednio wypłaconego wynagrodzenia okaże się wyższa niż należny zasiłek, tylko kwota należna ubezpieczonemu może być rozliczona jako zasiłek, a nadpłata nie może zostać rozliczona w ciężar składek.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-05-29