Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Roczny limit składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kontekście planowanych zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych
10 listopada 2018
Zmiana ustawy o sus, a roczny limit składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zgodnie z art.19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1778) podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe podlega ograniczeniu do 30 krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. W roku 2018 ograniczenie to wynosi 133290 zł.  Limit ten ma  wpływ na ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w miesiącu samego przekroczenia, jak i w miesiącach kolejnych, bowiem ograniczeniu podlega tylko i wyłącznie podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, podstawa składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe  jest naliczana  w pełnej wysokości.

Należy pamiętać, że składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansują zarówno płatnicy składek, jak i sami ubezpieczeni, więc brak potrąceń na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pomniejsza koszty pracodawcy oraz zwiększa kwotę wypłacanego  pracownikowi wynagrodzenia.

Ograniczenie ma również  wpływ na ustalenie podstawy wymiaru zasiłku, w miesiącach, w których ubezpieczony przekroczył limit składek i chorował, bądź otrzymywał składnik wynagrodzenia nie stanowiący podstawy wymiaru zasiłku, co wiąże się z wyliczeniem średniego wskaźnika składek potrąconych w danym miesiącu stanowiącym podstawę naliczanego świadczenia. 

Roczny limit składek uniemożliwia najlepiej zarabiającym roszczenie prawa do wyższej emerytury.

Ustawa zmieniająca ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych w części dotyczącej 30 krotności zakłada likwidację ograniczenia w płatnościach składek na ubezpieczenia społeczne. Oznacza to nic innego jak deklarowanie składek na wszystkie ubezpieczenia w ZUS z tej samej podstawy wymiaru.

W tym przypadku składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na zasadzie zakładanej systemowo solidarności społecznej miałyby trafić do systemu i częściowo pokryć bieżącą konsumpcję świadczeń. Ustawodawca wprowadzenie zmian zaplanował na styczeń 2019 r. jednak od samego początku projekt  budzi wiele kontrowersji. W środowisku przedsiębiorców  pojawiły się zarzuty, że pozostawia pracodawcom zbyt mało czasu na przygotowanie się do nowych przepisów, zwłaszcza pod kątem  finansowym oraz  uniemożliwia sprawne zaplanowanie w tak krótkim czasie wydatków na pensje kadry zarządzającej. W dyskusję włączyły się również związki zawodowe, które widzą w szerszej perspektywie ujemne skutki zmienionej ustawy i jej negatywny wpływ na sytuację polskich przedsiębiorców.

Pomimo przyjęcia ustawy przez obie izby parlamentu, prezydent przed podpisaniem ustawy  skierował ją do sądu konstytucyjnego w celu potwierdzenia zgodności z konstytucją. Trybunał Konstytucyjny na posiedzeniu w dniu 30 października 2018 r. nie podjął decyzji w sprawie. Termin odroczono do 13 listopada 2018 r.

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2019-03-20