Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
W jaki sposób pracodawca powinien prawidłowo zorganizować pracę w zakładzie pracy?
12 października 2021
Ustawodawca nakłada na pracodawcę obowiązek organizacji czasu pracy w taki sposób, aby zapewnić pracownikom odpoczynek dobowy oraz tygodniowy.

Odpoczynek dobowy obejmuje 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku (art. 132 § 1 kodeksu pracy). Zasada ta nie ma zastosowania do pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii (art. 132 § 2 kodeksu pracy).

Odpoczynek tygodniowy obejmuje co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, w skład którego wchodzi co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego (art. 133 § 1 kodeksu pracy). Tygodniowy nieprzerwany odpoczynek może obejmować mniejszą liczbę godzin, ale nie może być krótszy niż 24 godziny. Możliwość skrócenia odpoczynku tygodniowego powstaje w przypadkach, w których dopuszczalne jest skrócenie odpoczynku dobowego oraz w razie zmiany pory wykonywania pracy przez pracownika w związku z jego przejściem na inną zmianę, zgodnie z ustalonym rozkładem czasu pracy (art. 133 § 2 kodeksu pracy). Co do zasady, odpoczynek tygodniowy powinien obejmować niedzielę (art. 133 § 3 kodeksu pracy). Jednakże w przypadku dozwolonej pracy w niedzielę odpoczynek tygodniowy może następować w innym dniu niż niedziela (art. 133 § 4 kodeksu pracy). Dzień ten powinien przypadać w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po przepracowanej niedzieli (art. 15111 § 1 pkt 1 kodeksu pracy).

Według art. 129 § 1 kodeksu pracy czas pracy nie może przekraczać przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Posłużenie się przez ustawodawcę zwrotem „przeciętnie” oznacza, iż wskazana w przepisie norma nie ma charakteru sztywnego. Tym samym w poszczególnych tygodniach praca może być świadczona przez więcej niż 5 dni w tygodniu lub w wymiarze większym niż 40 godzin, jeżeli w innych tygodniach dochodzi do stosownego wyrównania. Ostateczną granicę wyznaczają przepisy o odpoczynku dobowym i tygodniowym.

Warto pamiętać, że tydzień pracy nie musi pokrywać się z tygodniem kalendarzowym. Jest on bowiem ściśle związany z początkiem okresu rozliczeniowego. W myśl art. 128 § 3 pkt 2 kodeksu pracy przez tydzień należy rozumieć 7 kolejnych dni kalendarzowych, poczynając od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego.

Pracodawca planując czas pracy swoich pracowników powinien mieć na względzie przedstawione powyżej reguły. Nie może bowiem mieć miejsca sytuacja, w której nie zostanie zapewniona pracownikowi możliwość realizacji prawa do odpoczynku tygodniowego.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-05-20