Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
W jakich przypadkach pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za pracę pomimo nieświadczenia pracy?
16 listopada 2019
Co do zasady wynagrodzenie przysługuje pracownikowi za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa tak stanowią (art. 80 kodeksu pracy).

Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, pomimo że nie świadczy pracy, w szczególności podczas:

  • urlopu wypoczynkowego,
  • urlopu okolicznościowego udzielanego ze względów rodzinnych lub osobistych,
  • zwolnienia na poszukiwanie pracy w okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia,
  • niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży, poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów,
  • szkolenia z zakresu bhp,
  • udziału w posiedzeniach komisji bhp,
  • przerwy na odpoczynek trwające co najmniej 15 minut, jeśli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin,
  • braku możliwości zapewnienia innej pracy kobiecie będącej w ciąży, która pracuje w nocy lub gdy zapewnienie takiej pracy jest niecelowe,
  • przerwy na karmienie dziecka,
  • pełnienia funkcji związkowej.
Przepisy stanowią ponadto, że pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60% wynagrodzenia. Co ważne, wynagrodzenie to nie może być niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. (art. 81 § 1 kodeksu pracy).
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2020-07-02