Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
W jakiej wysokości przychód uzyskuje pracownik, który użytkuje prywatnie samochód służbowy?
4 października 2022
Pracownik może otrzymać od pracodawcy samochód, aby ułatwić mu wykonywanie obowiązków służbowych. Zdarza się, że pracownicy wykorzystują pojazdy służbowe również do jazd prywatnych. W takich okolicznościach uzyskują przychód podlegający opodatkowaniu.

Świadczenie w postaci korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten za przychody ze stosunku pracy każe uważać wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Dla ustalenia wartości tego świadczenia największe znaczenie ma to, czy pracownik uzyskuje je częściowo odpłatnie, czy nieodpłatnie.

Jeżeli przedmiotowe świadczenie jest nieodpłatne to ustawodawca określił, że wartość przychodu jest zryczałtowana i wynosi:

  • 250 zł - dla samochodów o mocy silnika do 60 kW (80 km), a także elektrycznych i napędzanych wodorem;
  • 400 zł - dla wszystkich pozostałych samochodów.

Do końca 2021 roku powyższe kwoty były uzależnione od pojemności samochodu, z którego korzystał pracownik.

Natomiast w sytuacji, gdy świadczenie przysługujące z tytułu korzystania z samochodu służbowego dla celów prywatnych jest częściowo odpłatne, przychodem pracownika jest różnica pomiędzy wartością świadczenia ustaloną według powyższych reguł i odpłatnością ponoszoną przez pracownika (art. 12 ust. 2c ustawy).

W przypadku gdy pracownik korzysta z samochodu służbowego do celów prywatnych jedynie przez część miesiąca, wartość świadczenia ustala się za każdy dzień korzystania z samochodu. Jeden dzień korzystania z auta stanowi 1/30 wskazanych powyżej kwot (art. 12 ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-09-28