Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
W jakim języku powinna zostać zawarta umowa o pracę?
15 lutego 2021
Językiem, w jakim powinna zostać sporządzona umowa o pracę i inne dokumenty związane z zatrudnieniem, jest język polski. Jedynie w drodze wyjątku, z inicjatywy pracownika, dokumenty te mogą zostać sporządzone w języku obcym.

Kodeks pracy nie reguluje kwestii języka, w jakim powinna zostać sporządzona umowa o pracę oraz inne dokumenty związane z zatrudnieniem. W tym zakresie zastosowanie znajdują postanowienia ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim.

Art. 7 ustawy o języku polskim statuuje obowiązek używania języka polskiego przy wykonywaniu przepisów z zakresu prawa pracy. Powstaje on, jeżeli łącznie są spełnione następujące przesłanki:

  • osoba świadcząca pracę ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w chwili zawarcia umowy oraz
  • umowa ma być wykonana lub wykonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przedmiotowy obowiązek obejmuje przede wszystkim powinność sporządzania dokumentów w tym języku (art. 8 ust. 1 ustawy o języku polskim).

Powyższe prowadzi do wniosku, iż pracodawca zatrudniający pracowników w warunkach określonych w art. 7 ust. 1 ustawy o języku polskim ma powinność stosowania języka polskiego w odniesieniu do wszystkich dokumentów z zakresu prawa pracy, w szczególności do umowy o pracę. Obowiązku tego nie wyłącza okoliczność, iż język polski nie jest wykorzystywany w trakcie świadczenia pracy. Ma to znaczenie zwłaszcza w stosunku do pracodawców zagranicznych. Jak wyjaśnił bowiem Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 18 czerwca 2008 r., „obowiązek używania języka polskiego dotyczy w szczególności tych pracodawców zagranicznych, którzy na terenie Polski zatrudniają polskojęzycznych pracowników” (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2008 r., sygn. akt IV SA/Wr 573/07).

Art. 8 ust. 1b ustawy o języku polskim dopuszcza możliwość sporządzenia umowy o pracę oraz innych dokumentów wynikających z zakresu prawa pracy w języku obcym. Następuje to na podstawie wniosku osoby świadczącej pracę władającej językiem, w którym ma zostać sporządzona umowa lub inny dokument, i równocześnie niebędącej obywatelem polskim. Osoba to powinna zostać uprzednio pouczona o prawie do sporządzenia umowy lub innego dokumentu w języku polskim.

Akceptowaną praktyką jest także sporządzenie umowy o pracę oraz pozostałych dokumentów z zakresu prawa pracy w dwóch wersjach językowych: polskiej i obcojęzycznej. W takim przypadku podstawę wykładni tych dokumentów stanowić będzie wersja polska.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-03-05