Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online - temat
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Pracownicze Plany Kapitałowe
Warsztat szkoleniowy - przygotowanie zapytania ofertowego dotyczącego wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK przez jednostkę sektora finansów publicznych

Szkolenie skierowane jest dla jednostek sektora finansów publicznych, które w terminie do 26 marca 2021 r. powinny wybrać instytucję finansową oraz zawrzeć z nią umowę o zarządzanie PPK. Większość jednostek sektora finansów publicznych nie będzie musiała stosować ustawy prawo zamówień publicznych przy wyborze instytucji finansowej, jednak nie zwalnia ich to z zachowania w procedurze wyboru zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości. Oznacza to konieczność przygotowania oraz opublikowania zapytania ofertowego. Podczas warsztatów omówimy sugerowane kryteria wyboru oraz ich wagę. Wskażemy także pozostałe, kluczowe elementy, które powinny zostać ujęte w treści zapytania ofertowego.

Prowadzący:
Termin szkolenia:
Paweł Kobierzewski

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Posiada bogate doświadczenie jako prawnik od 9 lat obsługujący podmioty z branży IT oraz e-commerce, które wspomaga w projektach z zakresu prawa gospodarczego. Specjalizuje się w tematyce związanej z ochroną danych osobowych, w tym w tworzeniu polityki bezpieczeństwa, prywatności oraz instrukcji zarządzania systemami informatycznymi. Stale doradza i świadczy w tym zakresie swoje usługi na rzecz lidera internetowego rynku gastronomicznego w Polsce oraz lidera sprzedaży złota inwestycyjnego.

+ czytaj więcej

25 marca 2021

26 kwietnia 2021

24 maja 2021

17 czerwca 2021

Harmonogram:

08:30  –  logowanie uczestników

09:00  –  I część szkolenia

10:30  –  przerwa (10 minut)

10:40  –  II część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Wskazanie zasad obliczania wartości zamówienia PPK, na gruncie nowej ustawy prawo zamówień publicznych:

a. ustalenie sumy wpłat od podmiotu zatrudniającego i uczestników PPK;
b. ustalenie kwoty dopłat od państwa - tj. wpłat powitalnych i dopłat rocznych;
c. obliczenie szacunkowej wartości wynagrodzenia, jakie pobierze instytucja finansowa z tytułu prowadzenia PPK.

2. Wskazanie możliwych zasad porównania “warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK” przez instytucje finansowe:

a. porównanie opłat za zarządzanie, opłat success fee oraz opłat dodatkowych.

3. Określenie możliwych kryteriów oceny tzw. “efektywności w zarządzaniu aktywami”:

a. możliwość i zasadność porównania wyników na gruncie FIO, OFE, PPE oraz PPK;
b. dobór metody porównawczej.

4. Porównanie “doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub emerytalnymi”:

a.analiza oraz możliwości porównania doświadczenia funduszy inwestycyjnych, towarzystw emerytalnych oraz ubezpieczeniowych;
b. sugerowane kryteria przy porównaniu doświadczenia.

5. Analiza zasadności badania innych kryteriów:

a. wskazanie na możliwość oraz zasadność badania wsparcia dla pracodawcy, pracowników, benefitów oferowanych osobom zatrudnionym.

6. Sugerowana waga poszczególnych kryteriów.

7. Wskazanie pozostałych zapisów, które powinny zostać umieszczone w treści zapytania ofertowego.

Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-03-05