Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
21 maja 2019
21 maja 2019
21 maja 2019
21 maja 2019
21 maja 2019
17 maja 2019
Osoby niezdolne do pracy podlegające ubezpieczeniu chorobowemu nabywają prawo do zasiłku z ubezpieczenia społecznego. Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres nie dłuższy, niż 182 dni lub 270 dni w przypadku, gdy niezdolność do pracy przypada w trakcie ciąży lub jest spowodowana gruźlicą. W przypadku, gdy umowa o pracę w trakcie choroby ulegnie rozwiązaniu, zasiłkobiorca otrzyma zasiłek po ustaniu tytułu ubezpieczenia. Nie zawsze jednak choroba rozpoczyna się jeszcze w trakcie zatrudnienia. Może się zdarzyć, że osoba stanie się niezdolna do pracy już po rozwiązaniu stosunku pracy. Zgodnie z art. ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (Dz. U. 2019 poz. 645) zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego przysługuje również, gdy niezdolność do pracy powstała po ustaniu zatrudnienia. Zasiłek będzie przysługiwał byłemu pracownikowi zarówno w przypadku jeśli choroba rozpocznie się w trakcie ubezpieczenia chorobowego, jak i po jego zakończeniu. Osoba, która utraciła zdolność do pracy po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, nabędzie prawo do zasiłku po spełnieniu dodatkowych warunków ustawowych- rozchoruje się nie później, niż w ciągu 14 dni (lub 3 miesięcy w przypadku choroby zakaźnej) od ustania tytułu ubezpieczenia, a niezdolność do pracy będzie trwała nieprzerwanie co najmniej 30 dni. Płatnikiem zasiłku po ustaniu tytułu ubezpieczenia będzie w każdym przypadku Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
17 maja 2019
17 maja 2019
17 maja 2019
17 maja 2019
strona 1 2 3 >>

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2019-05-21