Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Właściwość miejscowa urzędu skarbowego dla cudzoziemca
4 stycznia 2022
Zarówno pracodawca, jak i pracownik-cudzoziemiec muszą spełnić szereg warunków, aby móc nawiązać współpracę. Również w trakcie trwania stosunku pracy konieczne jest przestrzeganie rygorystycznych regulacji. Co do zasady zatrudnianie cudzoziemców w Polsce jest bardzo sformalizowane. Jednak w odniesieniu do zasad opodatkowania przychodów osiąganych przez obcokrajowców ze stosunku pracy odmienności nie nastręczają aż tak wielu problemów.

Dla określenia właściwego urzędu skarbowego dla danego podatnika kluczowe jest stwierdzenie, gdzie w rozumieniu ustaw podatkowych znajduje się jego centrum interesów życiowych oraz miejsce zamieszkania. Ta reguła ma zastosowanie zarówno do obywateli polskich, jak i cudzoziemców.

Pamiętać należy, iż za osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce uważa się osobę, która posiada na terytorium RP centrum interesów osobistych lub gospodarczych (tzw. ośrodek interesów życiowych - miejsce, gdzie znajdują się członkowie jej najbliższej rodziny, z którym wiąże swoją przyszłość bądź w którym prowadzi stałą działalność) albo też pobyt osoby na terytorium RP jest dłuższy niż 183 dni w trakcie roku podatkowego. Podkreślenia wymaga, że warunek przebywania na terytorium Polski przez okres dłuższy niż 183 dni w roku podatkowym nie musi być spełniony wyłącznie poprzez pobyt nieprzerwany. Wskazany warunek może bowiem zostać spełniony też przez kilka pobytów, które będą podlegały sumowaniu.

Podatnik, który posiada status rezydenta, podlega w Polsce opodatkowaniu od wszystkich osiągniętych dochodów, niezależnie od ich źródła. Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ustala się według miejsca pobytu osoby fizycznej, jeżeli nie ma ona miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-10-07