Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Wniosek o udzielenie części urlopu macierzyńskiego przed porodem
10 stycznia 2023
Ubezpieczonej będącej pracownicą z tytułu urodzenia dziecka należy się urlop macierzyński w wymiarze 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka lub 31, 33, 35, 37 tygodni - w przypadku urodzenia odpowiednio dwojga, trojga, czworga, pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie. Ustawodawca dopuszcza wnioskowanie o urlop macierzyński w wymiarze 6 tygodni przed porodem. Wówczas po porodzie pozostanie do wykorzystania pozostała część należnego urlopu macierzyńskiego (art. 180 § 2 i § 3 kodeksu pracy).

Aby możliwe było skorzystanie z urlopu macierzyńskiego przed porodem konieczne jest złożenie stosownego wniosku. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że z urlopu przed porodem może skorzystać wyłącznie pracownica. Takie uprawnienie nie przysługuje ojcu dziecka. Przesłanki formalne wniosku zostały określone w § 5 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków. Wniosek o udzielenie pracownicy części urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu zawiera:

  1. imię i nazwisko pracownicy,
  2. wskazanie daty, od której ma być udzielona część urlopu macierzyńskiego.
Do wniosku pracownica dołącza kopię zaświadczenia lekarskiego wystawionego na zwykłym druku, określającego przewidywaną datę porodu. Wniosek jest wiążący dla pracodawcy.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-02-01