Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Wniosek o zmianę warunków zatrudnienia
28 maja 2023
Niedawna nowelizacja kodeksu pracy przyznała pracownikom nowe uprawnienia. Mogą oni występować do pracodawcy z wnioskiem o zmianę warunków zatrudnienia na bardziej przewidywalne i bezpieczne, czyli na przykład z niepełnego etatu na pełny, czy z umowy terminowej na umowę na czas nieokreślony.

Pracownik zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy może raz w roku kalendarzowym wystąpić do pracodawcy z wnioskiem, złożonym w postaci papierowej lub elektronicznej, o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy, w tym polegające na zmianie rodzaju pracy lub zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy. Nie dotyczy to pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na okres próbny. Do okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 231, a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika. (art. 293 § 1 kodeksu pracy).

Ustawodawca nakłada na pracodawcę obowiązek uwzględnienia wniosku pracownika, jeśli jest to możliwe. Pracodawca ma miesiąc od dnia otrzymania wniosku na udzielenie odpowiedzi w postaci papierowej lub elektronicznej. Musi wziąć pod uwagę potrzeby własne i pracownika, a jeśli jego odpowiedź jest negatywna to musi zawierać także uzasadnienie wskazujące obiektywne przyczyny odmowy.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-05-29